osorterat avfall som ligger på sorteringsplattan på Gryta avfallsstation
Fotograf: Linda Eliasson

Prisjusteringar från 1 januari 2021

Nya riktpriser på verksamhetsavfall

För att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en miljöriktig, kvalitativ och pålitlig service till dig som kund måste vi göra en justering av riktprislistan, baserat på Avfallsindex och skatteförändringar för avfall. Justeringen är:

 • Avfallsbehandling +4 %
 • Träavfall, Ris och grenar. Ingen prisjustering.
 • Avfall till sortering. Nytt pris 1 650 kr/ton.
 • Emballage och utrustning +3 %
 • Transporter +3 %
 • Kärltvätt +3 %

Ny riktprislista på Farligt avfall

Den nya riktprislistan baseras på nytt avtal för behandling av Farligt avfall, som träder i kraft 1 januari 2021. Den innebär en prisförändring enligt nedan.

 • Styckegods, vägd förändring +20 %
 • Bulk +4%
 • Jordar/massor +4%
 • Emballage och utrustning +3 %
 • Transporter +3 %

Samtliga nya priser gäller från och med den 1 januari 2021. För kunder med individuella samarbets- och leveransavtal gäller de villkor för prisjustering som anges i avtalen.

För mer information om prisjusteringarna kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.