Baklastande sopbil

Prisjusteringar från 1 augusti 2022

Nya riktpriser på transporter

Vår verksamhet belastas med kostnadsökningar som ligger utanför vår möjlighet till påverkan. På grund av marknadens kraftiga uppgång av bränslepriserna den senaste tiden behöver vi därför genomföra en justering av vårt transportpris med 8%.

Justeringen avser:

  • Fastighetsnära insamling av förpackningar
  • Transporter

Samtliga nya priser gäller från och med den 1 augusti 2022. För kunder med individuella samarbets- och leveransavtal gäller de villkor för prisjustering som anges i avtalen.

För mer information om prisjusteringarna kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.