bild på sopbil som står på avfallsvåg vid Gryta avfalsstation
Foto: Per Groth

Prisjusteringar från 1 april 2020

I december beslutade riksdagen att införa en skatt på avfall som går till energiutvinning. Den nya skatten gäller från och med 1 april och kommer under 2020 att ligga på 75 kr per ton. Under 2021 höjs den till 100 kr och 2022 till 125 kr.

Med anledning av skatten kommer vi att höja priset för brännbart avfall med samma summa. I samband med det höjer vi riktpriserna för osorterat avfall, evenemangsavfall, sekretess till förbränning, skrymmande och luktande avfall samt deponiavfall med 5 %, för att fortsatt motivera till ökad sortering och återvinning.