Prisjustering på träavfall

På grund av kraftigt sjunkande priser på marknaden kommer VafabMiljö göra en prisjustering på träavfall.
Det nya priset gäller fr. o. m. den 1 december 2016. Kontakta oss gärna för prisinformation.