Foto: Per Groth

Prisjustering för Farligt avfall och transporter 1 april 2018

Den 1 april 2018 behöver vi justera våra mottagningsavgifter för Farligt avfall och våra priser för transporter.

För Farligt avfall innebär det en höjning av mottagningsavgiften med i snitt 10 procent, vägd på VafabMiljös prislista. Anledningen till justeringen beror på ökade mottagningsavgifter för destruktion av Farligt avfall.

Priset på transporter höjs med 5,5 procent. Justeringen av transportpriset baseras på Avfallsindex A12. Höjningen motsvarar index med november 2014 som ingångs månad.

För mer information om prisjusteringarna kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.