Prishöjning för biogas

Med anledning av att priserna på biogasmarknaden fortsätter vara höga behöver vi göra en justering av vårt pris på biogas. Vi höjer priset på biogas med 2 kronor/kg fr.o.m. 14 april 2022. Priset på biogas är nu 24,50 kr/kg på våra biogasstationer och det är fortfarande väldigt lågt i jämförelse med fossila drivmedel.

Därför ökar priset

Ungefär 80 % av den biogas vi säljer produceras lokalt. Resterande 20 % av biogasen köper vi på den nordiska och europeiska marknaden. Priset på biogasen vi köper in har flerdubblats under de senaste månaderna. Den kostnadsökningen i kombination med de ökade elkostnaderna (det går åt mycket el i processen att omvandla organiskt material till biogas) gör att även vi behöver höja vårt pris mot kunden.

Vad betyder jämförpris per liter bensin?

Biogasen säljs per kilo när du tankar. Men energiinnehållet i 1 kg biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kg biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning.

Fakta:
Biogas som kostar 24,50 kr per kg motsvarar:
24,50/1,5 = 16,33 kr per liter bensinekvivalent (jämförelse diesel 24,50/1,3 = 18,54 kr).