Folk demonstrerar med Ukrainsk flagga

Pengar från pantinsamling till stöd för Ukraina

Vi stödjer Ukraina genom att ge ekonomiskt stöd till UNHCR och Läkare utan gränser. Vi gör det genom att vidareförmedla den pant vi fått in på våra återbruk. Båda organisationerna får 200 000 kr vardera.

Pengarna kommer från panten som lämnas i de kärl som finns på 14 av våra återbruk. Enligt information på kärlen ska pengarna användas till välgörenhet och miljöstipendium. Vi vill skicka med ett stort tack till alla som lämnat pant till oss. Det är tack vara alla er som vi kan ge det här bidraget.

Pant som kommer in via Pantamera Express-maskinerna som finns i Enköping, Köping och på Västerås-återbruken Bäckby och Ängsgärdet, räknas inte med här. Däremot är dessa maskiner sedan ett antal dagar tillbaka programmerade att gå till UNCHRs arbete i Ukraina, för dem som väljer att skänka panten till välgörande ändamål.