Ändrad taxa för delat kärl

Nu blir det bättre för dig som delar kärl med grannen i Fagersta, Norberg och Hallstahammar. Taxan görs om så att den blir enklare och mer rättvis. Den nya taxan gäller från 1 juni 2018, med undantag för sommarabonnenter där nya taxan gäller från 1 maj 2018.

Varje hushåll kommer att betala en grundavgift medan hämtningsavgiften delas lika. Det här gör att fakturan kommer se annorlunda ut. För de flesta blir den totala avgiften lite lägre.

Varför?

Vi eftersträvar en rättvis, enkel och tydlig taxa och uppmuntrar en hållbar livsstil. Det är mer rättvist att ha samma princip i hela regionen för dig som delar kärl. Det är också enklare om alla hushåll betalar en och samma grundavgift och delar på hämtningsavgiften.

Fritt att ändra abonnemang

Det är numera avgiftsfritt att ändra abonnemang, däremot införs en bindningstid på 6 månader. Vill du göra en ändring kontaktar du vår kundservice på e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller telefon 020-120 22 20.

Taxan för Hemkompostering ändras 1 juni för dig som bor i Hallstahammar

Nu minskar vi prisskillnaden mellan abonnemangen Hemkompostering och Källsortering (brunt kärl) för att få en mer rättvis taxa. VafabMiljö föreslår att avgiften på sikt ska vara lika oavsett om kunden väljer att kompostera sitt matavfall själv eller lägga det i en brun tunna för både biogas och biogödsel.

Därför justeras avgiften för hemkomposterare med 300 kr per hushåll och år (25 kr/månad) så att den närmar sig avgiften för källsortering. För dig som har kvartalshämtning blir höjningen 200 kr/år och för dig som har halvårshämtning blir höjningen 100 kr/år.

Fritt att ändra abonnemang

Det är numera avgiftsfritt att ändra abonnemang, däremot införs en bindningstid på 6 månader. Vill du göra en ändring kontaktar du vår kundservice på
e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller telefon 020-120 22 20.

Därför har vi byggt om på Återbruket i Surahammar

Det har skett en del förändringar på Återbruket i Surahammar som väckt en del frågor och funderingar. I nuläget har vi av säkerhetsskäl byggt om på Återbruket för att slippa stänga infarten vid körning med arbetsfordon inne på området. Genom att separera kunderna från arbetsytan på Återbruket, där det ofta kör tunga lastmaskiner, gör vi det säkrare och minskar olycksrisken.

Två vägval vid infarten

Vi har även underlättat för dig som enbart vill lämna trädgårdsavfall genom att hänvisa rakt fram direkt vid infarten. För dig som ska sortera olika sorters grovavfall hänvisar vi till vänster vid infarten. Se skyltar med anvisningar. På det här sättet skapar vi en bättre trafiksituation på Återbruket.

Mindre behållare för renare sortering

Avfallet sorteras numera i små behållare som succesivt töms av personalen för att minimera mängden avfall i varje behållare. Det blir på så sätt en renare sortering och personalen får bättre överblick av vad som ligger i behållarna och kan lätt plocka bort det som är felsorterat. Vi minimerar också olycksrisker som kunde uppstå vid det tidigare upplägget då kunden fick gå in i containern för att lämna avfallet.

Förpackningar flyttas ut

FTI-behållarna (förpackningar och tidningar) har flyttats ut utanför Återbrukets utfart, vilket underlättar för dig som endast vill sortera förpackningar. Vi slipper också tunga fordon inne på anläggningen då entreprenörer ska tömma behållarna.

Bestående koncept

Det här är ett nytt koncept som kommer vara permanent på Återbruket i Surahammar och förhoppningsvis även på fler Återbruk i framtiden.

Störningar på Returvägen – Vi bygger bättre och säkrare väg

Den 26 april startar arbetet med bland annat beläggningsarbete och att göra en säker övergång från cykelbanan vid kontoret. Det kommer därför vara begränsad framkomlighet vissa perioder. Sänk hastigheten och kör försiktigt.

Tack för visad hänsyn!

Ingen jordförsäljning på VafabMiljö

I år kommer VafabMiljö inte att producera eller sälja någon jord.
Eventuella kunder hänvisas till trädgårdsföretag och andra ställen som säljer jord.
Illustratör: Tobias Flygar

Från den 5 maj tackar vi nej till säckar på Återbruken

Allt avfall som du lämnar på Återbruket ska sorteras och lämnas löst i containrarna. Genom att tömma säckarna kan mer avfall återvinnas och farligt avfall kan hanteras rätt. På så sätt minskas miljöbelastningen. Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm eller aska. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Vi är duktiga på att sortera men avfallet på Återbruken kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många slänger avfall i sopsäckar. Mycket kan gömma sig i säckarna; sprutor, vassa föremål, elektronik och farligt avfall. Det är inte bara en risk ur ett miljöperspektiv utan också en fara för våra medarbetare på Återbruken. Därför tackar vi nej till säckar på Återbruket från den 5 maj i år.

Lätt att göra rätt

För att du som kund på Återbruket ska, på ett enkelt och smidigt sätt, sortera ditt avfall rätt, kommer bemanningen på Återbruken öka under införandet av ”Töm säcken”. Du hittar information här på vår webb, det kommer annonseras i dagspress, vi kommer informera extra på Återbruken och det kommer skickas brev till företagskunder.

Några tips på hur du kan sortera lättare

  • Tänk på att sortera ditt avfall redan ”vid källan”, t ex i köket, garaget eller förrådet. Är du osäker hur du ska sortera? Fråga efter vår sorteringsguide på Återbruket eller kolla in sorteringslistan på vår webb.
  • Säckar, eller annat emballage, ska bara användas till att forsla avfallet. När du tömt emballaget i rätt behållare på Återbruket tar du med dig säcken hem för att kunna använda igen eller lägger den i kärlet för plaståtervinning.
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till Återbruket.
  • Gör det till en rutin att besöka Återbruket när du t ex åker och handlar. Då behöver du inte samla på dig så mycket grov­avfall och det blir lättare och smidigare att lämna avfallet.
  • Fråga personalen på Återbruket! Vi finns för att hjälpa dig.

Frågor och svar om Töm säcken

Har du frågor? Klicka på länken och läs vår Frågor och svar för Töm säcken på Återbruken (PDF-fil)

 

Ny taxa för latrin från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Detta gäller för kommunerna; Västerås, Enköping, Sala, Heby, Arboga, Köping och Norberg. Du kommer att få ett brev med mer information under vecka 14. Vill du ändra ditt befintliga abonnemang så gör du ditt val senast 20 april 2018.

Det här är våra abonnemang:

 Budning  619 kr/kärl
 Sommar 6 ggr/säsong, var fjärde vecka  3 714 kr/säsong
 Sommar 11 ggr/säsong var fjortonde dag  6 809 kr/säsong

Hur fungerar det?

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på abonnemang. Du kan också beställa hämtning genom budning året runt. I avgiften ingår ett kärl per hämtning.
Priset är inkl. moms.

Frågor?

Är det något du funderar över är du välkommen att mejla vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20. Du kan även läsa mer på vår hemsida vafabmiljo.se under Hushåll/Din kommun.

Farbror Bengt har blivit Youtube-succé

VafabMiljös film ”Sopbilen- en dag med farbror Bengt” har nått över en miljon visningar på YouTube. Många barn har fastnat för filmen och chauffören Bengt blir igenkänd när han kommer med sin sopbil.

För fyra år sen tog VafabMiljö fram ett antal filmer med hjälp av Jesper Lange. Filmerna var tänkta att berätta om vår verksamhet. Det gjordes även en film för barn. Ganska snabbt drog denna film iväg i antalet visningar och efter ett år hade vi 100 000 visningar. Och nu har den över en miljon.

– Många barn känner igen mig när jag är ute och kör, en del säger att de sett mig på film. Det händer även att vuxna vill ta en bild tillsammans med mig, säger Bengt Löfling, chaufför och filmens huvudperson. Så det är tack vare alla barn och föräldrar som  filmen blivit så populär.

Det lugna tempot gör filmen så bra

Jesper Lange som skrev manus, filmade och redigerade tror att barnen, förutom att de förstås gillar sopbilar, även tycker om det lugna tempot i filmen och Bertil Mattsons trygga röst.

– Bengt är så klart stjärnan men Bertils Mattssons berättarröst gör filmen. Rösten är varm och lugn och har lite smålandsdialekt i sig. Det blir tryggt, mysigt och lite ”folkhemsaktigt”, säger Jesper Lange.

Bertil Mattsson som är berättarrösten jobbade tidigare som specialist kring frågor om Farligt avfall på VafabMiljö. Han är numera pensionär.

Film nummer 2 på gång

Just nu planeras för en uppföljare till filmen om Farbror Bengt och den beräknas vara klar under våren 2018.

Se filmerna på VafabMiljös kanal på YouTube (klicka här så länkas du direkt)

Foto: Per Groth

Prisjustering för Farligt avfall och transporter 1 april 2018

Den 1 april 2018 behöver vi justera våra mottagningsavgifter för Farligt avfall och våra priser för transporter.

För Farligt avfall innebär det en höjning av mottagningsavgiften med i snitt 10 procent, vägd på VafabMiljös prislista. Anledningen till justeringen beror på ökade mottagningsavgifter för destruktion av Farligt avfall.

Priset på transporter höjs med 5,5 procent. Justeringen av transportpriset baseras på Avfallsindex A12. Höjningen motsvarar index med november 2014 som ingångs månad.

För mer information om prisjusteringarna kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.

Fakturor till företagskunder saknar vår logga och referens

Till dig som är företagskund hos VafabMiljö.

I dagarna har vi skickat ut fakturor till våra företagskunder som saknar vår företagslogga och vår referens. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Till nästa fakturautskick ska såväl logga som vår referens vara på plats på fakturan.

Anledningen till det inträffade är att vi bytt tjänst hos företaget som sköter våra fakturor och i den första körningen saknas VafabMiljös fakturareferens, samt att layouten inte är vår, dvs loggan är inte med.

Uppgifterna på fakturan är korrekta. Vill du vara säker på att fakturan kommer från VafabMiljö, se till att det står att betalningen ska ske till bankgironr 5124-3822.

Har du funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 021-39 35 20 eller mejl kundservice@vafabmiljo.se