Lämna dina värmeljuskoppar till Återbruket

Vill du lämna dina värmeljuskoppar till återvinning är du välkommen till Återbruket. Där lägger du dem i containern för Metallskrot.

Varje år säljs ca 300 miljoner värmeljus i Sverige. Det finns stora miljövinster med att återvinna aluminiumet. Det går åt mycket mindre energi när aluminium återvinns jämfört med när det nytillverkas. Därför är det väldigt angeläget att utbrunna värmeljus, marschaller och annat återvinns.

Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst. Av metallen kan det kan bli nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar med mera. Genom att använda återvunnen metall i stället för att utvinna ny, sparas mycket energi. Att använda återvunnen aluminium spar 95 procents energi, återvunnen stål spar 75 procent energi.

Tips! Du kan också välja att köpa glaskoppar för ljusrefill, ett modernt och hållbart alternativ. När ljuset brunnit ut laddas ljuskoppen enkelt med en ny ljusrefill.

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Västerås

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Västerås.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Västerås ligger på Kokillgatan 1.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Surahammar

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Surahammar.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Surahammar ligger på Nybyggesvägen 40.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Enköping, Örsundsbro

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Enköping, Örsundsbro.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Enköping, Örsundsbro ligger på Idrottsvägen 6.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Sala

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Sala.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Sala ligger på Kungsgatan 20.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns nu i Arboga

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Nu har Fritidsbanken öppnat i Arboga.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Arboga ligger på Nygatan 14.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

 

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi

På Återbruket har vi ersatt containern Brännbart med en container för Tapeter, takpapp och gummi för att uppnå en bättre, renare sortering och därmed en ökad återvinning.

Exempel på avfall som också ska slängas här är:

  • Läder
  • Golfbollar
  • Tomma färgpatroner
  • Cykeldäck
  • Kylklampar
  • Pärmar
  • Sågspån
  • Kuvert

Fråga personalen om du vill veta mer om hur du ska sortera!

Solceller på Återbruket Kungsör

Nu har vi installerat solcellspaneler på den nya personalbyggnaden på Återbruket Kungsör. Anläggningen är en mindre anläggning som ska producera ca 3 300 kWh per år. Detta innebär att ca 30 procent av inköpt el under maj till september ersätts med egenproducerad el.

Foto: Per Groth

Grattis Region Västmanland!

Region Västmanland är bäst på att sortera ut avfall till återvinning. Grattis till er!

Andelen återvunnet avfall har ökat från 24 procent 2014 till 43 procent 2016. Det visar nya Öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting.

Läs hela artikeln här

Källa: MyNewsDesk