Sophämtning kring Summer Meet

Med anledning av Summer Meet i Västerås så kan det förekomma förseningar i sophämtningen idag, torsdag 5 juli och fredag, 6 juli. Vi kommer försöka tömma så gott vi kan men är kärlet fullt så ställ en säck bredvid så tar vi med den utan extra kostnad.

Tack för visad förståelse och ha en trevlig helg!

Nu kan du lämna sportprylar till Fritidsbanken på Återbruket Fagersta

Foto: FritidsbankenOm du har sport- och fritidsutrustning som du inte använder, men som fortfarande fungerar, finns det nu möjlighet att lämna det i en särskild behållare för Insamling av sportutrustning på Återbruket Fagersta.

Här kan du lämna:

Skidor, stavar, innebandyklubbor, rullskidor, inlines, kickbike, longboard, hantlar, skivstänger, kettelbells, ridutrustning och friluftslivutrustning.

Denna sportutrustning lämnas till Fritidsbanken i Fagersta där den sedan lånas ut till alla som vill prova på diverse sport- och fritidsaktiviteter. Detta är ett samarbete mellan VafabMiljö och Fritidsbanken.

Fritidsbanken har öppnat i Fagersta på Norbergsvägen 1.

Illustratör: Tobias Flygar

Hur har det gått med Töm säcken?

Hur har det gått med Töm säcken?

–  Töm säcken har mottagits väl och när det väl drog igång på Återbruken så var många kunder redan införstådda med detta. Våra medarbetare på Återbruken är själva förvånade över hur bra Töm säcken har gått. Effekten vi kan se är att restavfall/hushållsavfall samt matrester och slaktavfall har försvunnit från Återbruken. Vi kan också efter en månad konstatera att vi aldrig har haft så lite ”brännbart material” som under maj månad, berättar Carl Doverfelt, Enhetschef Återbruken och Gunnar Weiring, Verksamhetsutvecklare.

Så fortsätt hjälp oss att tömma säcken, tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö när vi sparar på våra resurser. Mindre till förbränning och mer till återvinning!

 

Risk för luktstörningar på Gryta avfallsstation

Det finns risk för luktstörningar från Gasum på Gryta avfallsstation. Gasum producerar gas från bland annat svingödsel. Just nu bygger de en lossningshall och under den tiden måste lastbilar lossa och lasta genom öppet tak vilket kan orsaka luktstörningar. Under byggnationen, som pågår under en längre tid, kommer de luktreduceringsaggregat som finns på VafabMiljös avfallsanläggning att användas för att minska luktstörningarna.

Vi hoppas inte lukten orsakar för mycket besvär.

Begränsad framkomlighet på Gryta avfallsstation

På grund av ny dragning av dagvattenledning kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på Gryta avfallsstation under perioden 20 juni till 5 oktober. Vi ber dig som kör in på avfallsstationen att följa skyltningar och anvisningar och visa hänsyn till de som utför ledningsarbetet.

Tack.

 

Fel text på latrinfakturor men beloppet stämmer

Tyvärr har det upptäckts att texten på fakturor som berör latrintömning med fasta abonnemang i Arboga och Kungsör är felaktig. Beloppen är dock rätt.
Texten säger att fakturan avser hämtning var 14:e dag men det ska stå var 4:e vecka.

Vi beklagar det inträffade.

Nytt för fakturering sommarbostäder

För dig som har sommarbostad och har haft fakturering en gång per år får numera faktura vid två tillfällen. Halva fakturabeloppet faktureras innan sommaren och den andra halvan faktureras efter sommaren. Denna förändring gjordes i samband med att VafabMiljö blev ett kommunalförbund.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Foto:Mattonstock

Så får du en giftfri trädgård

Visste du att under 2012 köpte de svenska hushållen totalt 672 ton olika bekämpningsmedel? Denna siffra motsvarar nästan 8 procent av den totala mängden sålda bekämpningsmedel.

Trots att vi köper allt mer ekologiska och miljövänliga varor agerar vi tvärtom – när det gäller produkter för vår trädgård. Ett av de vanligaste bekämpningsmedlen innehåller glyfosat. Totalbekämpningsmedlet Roundup är exempel på ett sådant och det är skadligt för i princip alla land- och vattenlevande växter. Som tur är finns det flera alternativa metoder för att ta bort ogräs i din trädgård. Vilka det är får du reda på i kommande nummer av vår kundtidning Cirkulera som delas ut den 7 juni. Håll utkik i brevlådan!

Bruna påsar kan nu hämtas på biblioteket i Arboga

Tidigare har du kunnat hämta bruna påsar för matavfall i Rådhusets reception i Arboga. Det utlämningsstället är nu ändrat till Biblioteket på Kapellgatan 19B istället. Precis som tidigare kan du även hämta påsar på Återbruket.

Ny dataskyddslag från den 25 maj

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter.

Vi på VafabMiljö värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det. Därför vill vi informera dig om vår uppdaterade dataskyddspolicy.
Du hittar vår dataskyddspolicy här.