Foto: Per Groth

Fagersta och Norberg lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 maj 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Fagersta kommun och Norbergs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 maj 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Fagersta, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/fagersta-norberg/

Norberg, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/Norberg/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i Fagerstas respektive Norbergs kommun. Breven finns även att ladda ner här:

Brev Villa/Fritidshus Norberg

Brev Lägenheter Norberg

Brev Verksamheter Norberg

Brev Fastighetsägare/Samfällighet Norberg

Brev Villa/Fritidshus Fagersta

Brev Lägenheter Fagersta

Brev Verksamheter Fagersta

Brev Fastighetsägare/Samfällighet Fagersta

Foto: Per Groth

VafabMiljö har fått stöd från Klimatklivet för att utveckla biogasproduktionen

Naturvårdsverket har beviljat VafabMiljö Kommunalförbund ett investeringsstöd om 32 miljoner kronor genom Klimatklivet. Stödet används till investeringar som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

VafabMiljö har sedan 2005 rötat matavfall från företag och hushåll tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Vid rötningen tas energi och näringsämnen i det organiska materialet tillvara genom produktion av biogas och biogödsel.

Biogasen som VafabMiljö producerar används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar. Biogödseln används av lokala lantbrukare som gödningsmedel vid livsmedelsproduktion. I dag är efterfrågan på biogas i regionen större än produktionen.

– Investeringsstödet ger oss möjlighet att utveckla och uppgradera vår produktion av biogas, säger Pernilla Widén, avdelningschef för Process och underhåll på VafabMiljö. Stödet innebär att vi kan fortsätta hålla den höga ambitionsnivån när det gäller miljöprestanda som vi vill ha.

De åtgärder som genomförs beräknas ge en betydande minskning av klimatbelastande utsläpp. Under den beräknade avskrivningstiden på 15 år kommer minskningen motsvara cirka 10 000 ton koldioxid per år.

– Vi har under många år arbetat för en väl utbyggd och effektiv infrastruktur för biogasen och det känns mycket bra att vi kan fortsätta producera och distribuera biogas. Den biogas som kan produceras under de båda rötkamrarnas livstid motsvarar närapå 58 miljoner liter diesel, avslutar Pernilla Widén.

Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan dessutom flera hälsofarliga utsläpp som hälsovådliga partiklar, kolväten, kväveoxider och svaveldioxider minskas avsevärt. Biogödseln sluter kretsloppet mellan stad och landsbygd, vilket minskar behovet av importerad konstgödsel. Biogödsel är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket och tillför marken både mull och växtnäringsämnen.

EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål

Avfall Sverige kom med nyheten att EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål.

EU-parlamentet har röstat för att skärpa målen för återvinning och deponering. Parlamentet vill öka andelen avfall som återvinns till 70 procent fram till år 2030. Ledamöterna vill också begränsa andelen avfall som deponeras till 5 procent och minska livsmedelsslöseriet med 50 procent fram till år 2030.  Parlamentets representanter ska nu inleda förhandlingar med rådet om de slutgiltiga reglerna.

Den 14 mars röstade EU-parlamentet om delar av kommissionens förslag till cirkulär ekonomi och ny avfallslagstiftning. 2030 bör minst 70 viktprocent av det ”kommunala avfallet” återvinnas eller återanvändas, anser ledamöterna.

– Avfall Sverige välkomnar EU-parlamentets nya skärpta mål. Nu återstår att se om medlemsländerna delar de höga ambitionerna. Målen är mycket utmanande även för Sverige som nått till drygt 50 procent materialåtervinning och nästan ingen deponering, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Läs hela artikeln här.

Ny latrinentreprenör i VafabMiljö-regionen från 1 april 2017

En upphandling har genomförts gällande insamling av latrin i hela VafabMiljö-regionen. Den nya entreprenören är TME Transport. Avtalet börjar gälla 1 april 2017 i alla kommuner utom Västerås och Sala, vars uppstartsdatum blir under 2018/2019 på grund av befintliga avtal.

Uppstartsdatum per kommun

Uppstart 1 april 2017 med ny entreprenör, TME Transport, för kommunerna; Enköping, Hallstahammar, Surahammar, Heby, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Köping, Arboga och Kungsör.

Nuvarande entreprenör i Västerås är RagnSells till och med 31 januari 2018. Uppstart med ny entreprenör, TME Transport, från och med 1 februari 2018.

Nuvarande entreprenör i Sala är Reno Norden till och med 31 december 2018. Uppstart med ny entreprenör, TME Transport, från och med 1 januari 2019.

Nytt

  • Du som är kund kontaktar fortsättningsvis VafabMiljös kundservice på tel. 020-120 22 20, när det gäller latrinärenden och övriga frågor om hushållsavfallet.
    – Undantag är Fagersta och Norberg där kunderna kontaktar Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) kundtjänst på tel. 0223-446 00 fram till 1 maj 2017. Därefter kontaktas VafabMiljös kundservice.
    – Undantag är KAK där kunderna tills vidare kontaktar Västra Mälardalens kommunalförbunds (VMKF) kundtjänst på tel. 0221-67 00 90.
  • VafabMiljö kommer även sköta informationsutskick till samtliga latrinkunder i regionen som vi har i vårt register. Breven innehåller information om vad du som kund ska tänka på inför tömning, aktuell tömningsdag/tömningsvecka, samt etiketter till kärlen.
  • För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora, till små tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.
  • För att ta hänsyn till miljön och slippa onödiga transporter, utgår möjligheten till helårsabonnemang samt akuttömningar från år 2018. Det finns dock fortfarande möjlighet till budning året om. Budningar utförs på ordinarie hämtningstillfälle i området. Extrakärl utställda vid ordinarie hämtning debiteras per styck (enligt taxa).

Vill du veta mer?

Mer information om latrin finns på www.vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/

Ordförande i Trafikutskottet besökte VafabMiljö

Måndagen den 27 februari fick VafabMiljö finbesök till Gryta avfallsstation och vår biogasanläggning. Ordförande i riksdagens Trafikutskott, Karin Svensson Smith (MP), med delegation besöker oss för att prata biogas. Med på rundturen är också Andreas Porswald (MP).

På agendan stod bland annat diskussioner kring ökat stöd för den svenskproducerade biogasen. Den svenska biogasen konkurrerar i dagsläget med subventionerad europeisk biogas. Vi behöver komma tillrätta med den snedvridna konkurrensen för att säkerställa svensk biogasproduktion.

Delegationen gick sedan vidare och besökte Mälarhamnar och fortsatte prata infrastrukturfrågor, om än av annat slag…

Saknar du Soptips?

Broschyren Soptips upphör – kunderna hänvisas till hemsidan

Det har beslutats att broschyren Soptips upphör. Det kommer alltså inte att delas ut någon Soptips i år eller framöver. Istället hänvisar vi våra kunder till informationen som finns på vår hemsida under Hushåll/Din kommun.

Vi kommer även att lyfta viss viktig information i vår kundtidning Cirkulera som delas ut till alla hushåll 3-4 ggr per år. Årets första nummer kommer den 2 februari och där finns Återbrukens öppettider med samt tips för hur du sorterar dina matrester.
Övrig kommuninformation, som exempelvis abonnemang och taxor med mera, finns på vår hemsida under Hushåll/Din kommun. Denna sida uppdateras kontinuerligt och är fortfarande under uppbyggnad. Så småningom kommer vi även införa ”Mina sidor” på vår hemsida där hushållen kan få mer specifik information om sitt eget abonnemang, tömningsintervall etc.

Anledningen till att Soptips upphör är att vi dels vill minska avfallet och mer och mer digitalisera vår information. Det är också lättare att uppdatera om ändringar i informationen skulle uppstå under året.

Turnéstart för dialogen och resan mot en ny avfallsplan

I slutet av januari startade vi vår turné med dialogen och resan mot en ny avfallsplan. Först ut var Hallstahammars kommun.

Den 24 januari hade vi vår första workshop i Hallstahammar med politiker och tjänstemän för att prata om framtidens sophantering. Detta blev starten på resan mot en ny avfallsplan där fokus ligger på framtiden och ett hållbart samhälle. Dialogen med intressenterna är en väldigt viktig del i arbetet. Under året kommer vi anordna en mängd olika möten; workshops, kundfokusgrupper, träffar med skolelever. Vi kommer också vara med vid ett antal publika evenemang runt om i våra kommuner.

Den nya avfallsplanen ska gälla i hela vår region, Västmanland samt Enköping och Heby, så vi har många kreativa samtal framför oss. Hushållen når vi via vår utställning Let’s talk rubbish som kommer turnera runt på olika publika evenemang.

Den nya avfallsplanen ska gälla fram till år 2030. På vår kampanjsajt berättar vi om arbetet med avfallsplanen, om vad som händer med materialet som du sorterar på Återbruket och annat matnyttigt.
På kampanjsajten hittar du också ett kalendarium. Här finns alla våra aktiviteter som vi kommer ha in medlemskommunerna under våren.
Kom gärna och hälsa på oss på plats!

Vill du veta mer om den nya avfallsplanen eller har du synpunkter om framtiden?
Gå in på vår kampanjsida www.vafabmiljo.se/avfallsplanen och lämna gärna din åsikt.

Nytt telefonnummer till Surahammars Återbruk fr.o.m. 1 januari 2017

Återbruket Surahammar får nytt telefonnummer fr.o.m. 1 januari 2017. Det nya numret blir 0220-71 54 10. Två knappval med Meddelande om öppettider och Prata med personal kommer att finnas på det numret. Samma lösning som på övriga återbruk.

Ny slamentreprenör från 1 januari 2017

VafabMiljö har efter upphandling tecknat avtal, med en ny entreprenör och en befintlig entreprenör, för tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Den nya entreprenören är Relita Industri och Skadeservice AB (Relita). Avtalet avser kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar från 1 januari, samt i Enköping från 1 mars.

I kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg fortsätter den tidigare entreprenören, BS Sanering AB, att köra.