RenoNorden hämtar som vanligt

Det norska bolaget RenoNorden A/S ansökte om konkurs den 18 september.

VafabMiljö har avtal med RenoNorden som innebär hämtning av allt hushållsavfall i Enköping samt tömning av containrar och andra större behållare i Sala.

I Enköping och Sala hämtar RenoNorden avfall som vanligt.

Enligt börsmeddelandet fortsätter det svenska bolaget, tillsammans med det danska och finska, sin verksamhet.

Vi återkommer med ytterligare information om VafabMiljö på något sätt kommer att påverkas av konkursen.

 

VafabMiljö fortsätter lära elever om avfall och miljö

Vad händer med matavfallet? Hur farliga är batterier för miljön och varför är det viktigt att sortera sopor? Lärare i Västmanland, Enköping och Heby kan boka in VafabMiljös informatörer till sina klasser för att få utbildning om avfall och miljö.

Ända sedan 80-talet har VafabMiljö utbildat mängder av barn och ungdomar. Förr berättades det om vikten att sortera ut tidningar och batterier. Idag berättar informatörerna om källsortering av många olika typer av avfall, men  även om nedskräpning, återanvändning och avfallsminimering.

– Vi har som uppdrag att påverka att vi som region ska komma uppåt i avfallstrappan, säger Kaj Wallin, informatör på VafabMiljö. Att utbilda barn och ungdomar är ett suveränt sätt att göra det på. Efter så många år är vi  etablerade i skolorna och vår utbildning välkomnas, berättar Kaj Wallin.

Varje år träffar VafabMiljös tre heltidsanställda informatörer omkring 8 000 elever. Utbildningen anpassas efter hur gamla barnen är. För de yngre barnen handlar det främst om att batterier är farligt avfall och att VafabMiljö     gör biogas av matrester med hjälp av mikroorganismer. För de lite äldre byggs utbildningen på med information om sortering av förpackningar och vad Återbruket är. I högstadiet och gymnasiet diskuteras det mycket kring    avfallstrappan, återanvändning och att minska avfallet. Frågeställningarna är många; måste vi alltid köpa nytt? Vilka saker känns bra att köpa begagnat och vilka resurser krävs för att till exempel tillverka en ny mobil?

– Vi är imponerade över att många barn är så duktiga. Även de minsta kan känna till att matresterna i de bruna papperspåsarna blir bränsle till sopbilar och bussar, säger Kaj Wallin. Men det gäller att fortsätta att prata om vikten av att sortera, att lära ut att sopor faktiskt är resurser och att nedskräpning i dag är ett stort miljöproblem, säger Kaj Wallin.

Eleverna får även komma på studiebesök på Återbruken och på Gryta avfallsstation i Västerås. VafabMiljö tar även emot besök från föreningar, företag och andra organisationer. Många vill också komma på studiebesök från  andra delar av världen. Hittills i år har VafabMiljö haft besök från t ex Australien, Kina och Ryssland.

 För mer information och bilder, eller om ni vill följa med oss ut i skolan, kontakta oss gärna:

Kaj Wallin, informatör, VafabMiljö, telefon: 021-39 35 57, e-post: kaj.wallin@vafabmiljo.se
Annika Westerberg, kommunikatör, VafabMiljö, telefon 021-39 35 69, e-post: annika.westerberg@vafabmiljo.se

Bokning av besök kan göras på e-post: skolinfo@vafabmiljo.se eller hemsidan: https://vafabmiljo.se/skolinfo/larare/boka-besok/

Vart tog Brännbart vägen på Återbruket?

Sedan en tid har ett försök att öka sorteringen och återvinningen pågått på fyra av våra arton Återbruk. Containern för Brännbart har ersatts med en för Tapeter, Takpapp, Gummi.

Syftet var att minska mängden avfall som går till förbränning respektive deponi och få renare återvinningsmaterial på Återbruken. Försöket har gått bra, genom att sortera bättre har avfallet till förbränning på de fyra Återbruken minskat med ca 30 procent vilket är positivt!

Därför kommer vi nu att införa detta på samtliga Återbruk och samtidigt sätta upp nya tydligare skyltar om vad som ska läggas i containrarna.

Så här kommer det att se ut:

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi: Här lägger du tapetrester, böcker, läder, blöt/starkt nedsmutsad textil.

Resårmöbler & Textilier ersätts med Soffor och Sängar: Här lägger du tygklädda möbler, madrasser, skumgummi, mattor, fönster och speglar med ram.

En separat behållare för rena Textilier: här läggs kläder, gardiner, dukar, sängkläder och annat av tyg. Innehållet i dessa hämtas av Myrorna och Human Bridge som säljer användbara saker vidare, gör torktrasor, ljudisolering och stoppning till möbler av resten. Allt kommer till återanvändning!

Gips och Isolering delas upp i två separata containrar:

Gips: endast rena gipsskivor. De återvinns och blir till ny gips.

Isolering och Glas: Här läggs mineralull, dricksglas, glasskålar, spegel/planglas utan ram.

Verkar det krångligt? Undrar du något? Fråga personalen på Återbruket, vi hjälper dig!

Illustration: Västerås stad

Tips om bruna påsen och bruna kärlet

När du sorterar ut ditt matavfall ska du använda den bruna papperspåsen som VafabMiljö tillhandahåller. Påsen är anpassad för matavfall och att stå emot lite väta. Påsen har också ett speciellt lim som bryts ned i rötningsprocessen, vilket inte andra papperspåsar har.

Att tänka på

 • Använd påshållaren som delas ut. Den hjälper till att hålla påsen torr. Påshållaren ingår i abonnemang Källsortering och finns också att hämta på Återbruket.
 • Låt blött avfall rinna av innan du lägger det i den bruna påsen. Är avfallet väldigt blött lägg tidningspapper eller en bit äggkartong i botten på påsen.
 • Fyll påsarna till max ¾-delar. Vik ihop dem ordentligt så att matavfallet inte ramlar ur påsen och gör kärlet kladdigt.
 • Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse. Plast förstör processen i biogasanläggningen.
 • Det är viktigt att göra rent kärlet ofta och om det luktar väldigt mycket kan du skvätta lite ättika i botten på kärlet. Det tar bort en del av lukten.
 • Har du en mindre mängd gräs, löv och fallfrukt får du lägga det i det bruna kärlet om du paketerar det väl i de bruna papperspåsarna.

VafabMiljö tar över slamtömning i Skinnskatteberg

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Skinnskatteberg kommun.

Slamtömning

Från och med den 1 september 2017 tar vi även över slamtömning från enskilda avlopp och fettavskiljare i Skinnskattebergs kommun.
För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor. Observera att även fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, vår och/eller höst. För extra slamtömning, så kallad budning, kontakta VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 (vardagar mellan kl 7.00 – 16.00) eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. Dit vänder du dig även om du har frågor om slam, fett och latrin.

Akut slamtömning

Är du i behov av en akut slamtömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör BS Sanering på deras journummer 070-600 95 05.

Läs mer om slamtömning och fettavskiljare i Skinnskatteberg här

Ny deponigasanläggning för uppsamling av metangas klar på Isätra

Nu är den nya anläggningen för uppsamling av metangas i drift, sedan slutet av juni, på Isätra avfallsstation i Sala. Anläggningen byggdes under våren, efter att VafabMiljö fått bidrag från Klimatklivet för att upphandla en ny deponigasanläggning. Syftet är att ta hand om metangas som bildas i den gamla soptippen.

– Metangas är en växthusgas som vi samlar upp som en miljöåtgärd då den påverkar klimatet negativt. Det är också ett sätt att använda avfallet som en resurs till att värma upp hushållen, säger Lisa Bergh chef för enheten Vatten och Miljö på VafabMiljö.

VafabMiljö utvinner idag 40 Nm³ gas i timmen. Gasen innehåller ca 45 procent metan. Den uppsamlade gasen förs över till SalaHeby Energi som har en panna där gasen förbränns och omvandlas till fjärrvärme för hushållen i Sala och Heby kommun.

Sopbilen har svårt att nå fram på Märsön

Grävarbete på Märsön utanför Enköping, gör det svårt för våra tunga fordon att komma fram på sina håll i området.

Vi gör vårt bästa att tömma i området och håller på att ta fram en lösning med inblandade parter och återkommer med information om sophämtning på Märsön snarast.

Tack för din förståelse!

 

 

Nu kan du lämna dina prylar till återanvändning på Hälla Återbruk

Nu finns det en container för Insamling av föremål även på Återbruket Hälla i Västerås. Här kan du lämna mindre möbler, glas och porslin, prylar, husgeråd och linne. Föremålen ska vara hela och rena. I denna insamling samarbetar VafabMiljö med Myrorna och Röda Korset. Dessa organisationer hämtar föremålen på Återbruket för att sälja dem vidare i sina butiker eller skicka dem till länder som är i behov av hjälp.

Insamling av föremål finns nu på 13 av våra 18 Återbruk i vår region.

Läs vidare här

Ny plats för det Mobila Återbruket i Hedåker

Den 5 september kommer det Mobila Återbruket till Hedåker.
Från och med september kommer det Mobila Återbruket att hålla till på en ny plats och kommer att stå mittemot brandstationen och Omstarten.

Det finns skyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt asbest hänvisas till närmaste avfallsstation  där det också finns sorteringsmöjligheter.

Det här kan du lämna till det mobila Återbruket

 • Trä
 • Metallskrot
 • Wellpapp och kartonger
 • Kyl- och frysskåp
 • Trädgårdsavfall
 • Farligt avfall – från hushållen
 • El-avfall
 • Vitvaror
 • Brännbart
 • Textilier

Lämna ej: Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä hänvisas till närmsta Återbruk. Däck lämnas till återförsäljare.

Hjälp till att hålla rent i naturen och få motion samtidigt!

Att plogga – jogga och plocka skräp i grupp – blir allt populärare i Sverige. Vid Västerås första ploggningsträff den 3 augusti i år samlade man ihop 28 kilo skräp från marken. En av VafabMiljös medarbetare Josefin Forsell, miljöingenjör, initierade eventet i Västerås där 18 personer deltog.

Detta är ett jättebra sätt att plocka skräp och samtidigt få motion och Josefin tänker att alla kan göra något åt nedskräpningen. Hon tycker att stadens första ploggningsevent blev lyckat.

Läs hela artikeln som SVT skrivit genom att klicka på denna länk