Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns nu i Arboga

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Nu har Fritidsbanken öppnat i Arboga.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Arboga ligger på Nygatan 14.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

 

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi

På Återbruket har vi ersatt containern Brännbart med en container för Tapeter, takpapp och gummi för att uppnå en bättre, renare sortering och därmed en ökad återvinning.

Exempel på avfall som också ska slängas här är:

  • Läder
  • Golfbollar
  • Tomma färgpatroner
  • Cykeldäck
  • Kylklampar
  • Pärmar
  • Sågspån
  • Kuvert

Fråga personalen om du vill veta mer om hur du ska sortera!

Solceller på Återbruket Kungsör

Nu har vi installerat solcellspaneler på den nya personalbyggnaden på Återbruket Kungsör. Anläggningen är en mindre anläggning som ska producera ca 3 300 kWh per år. Detta innebär att ca 30 procent av inköpt el under maj till september ersätts med egenproducerad el.

Foto: Per Groth

Grattis Region Västmanland!

Region Västmanland är bäst på att sortera ut avfall till återvinning. Grattis till er!

Andelen återvunnet avfall har ökat från 24 procent 2014 till 43 procent 2016. Det visar nya Öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting.

Läs hela artikeln här

Källa: MyNewsDesk

Foto: Per Groth

KAK lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 november 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 november 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Fagersta, Norberg, Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice, efter den 1 november, på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Köping, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/koping/

Arboga, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/arboga/

Kungsör, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/kungsor-2/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i KAK-kommunerna mellan den 27-29 oktober. Breven finns även att ladda ner här:

 Köping  Arboga  Kungsör
Brev Villa/Fritidshus  Brev Villa/Fritidshus  Brev Villa/Fritidshus
Brev Lägenheter  Brev Lägenheter  Brev Lägenheter
Brev Fastighetsägare  Brev Fastighetsägare  Brev Fastighetsägare
Brev Verksamheter  Brev Verksamheter  Brev Verksamheter

Pantamera

Nu kan du panta på Återbruket Bäckby i Västerås

Nu är en ny Pantamera Express på Återbruket Bäckby i Västerås invigd. Här kan du lämna burkar och flaskor till pant.

Sedan tidigare finns en Pantamera Express på Återbruket Ängsgärdet i Västerås, där vi hittills samlat in över 1 miljon burkar och PET-flaskor sedan starten i juni i fjol. Denna pantmaskin är nu uppgraderad till en nyare och bättre modell. Välkomna att panta!

Så här går det till när du pantar:

 

Så räknas det totala beloppet på din faktura fram

Då vi får många frågor om hur man ska räkna fram totalbeloppet på fakturan så ger vi dig här en förklaring.

Året runt abonnemang faktureras vanligtvis var 3:e månad, alltså 4 fakturor under året.

Sommarabonnemang faktureras 2 ggr/år. Juni och oktober, alltså 2 fakturor för säsongen.

Se faktureringsschema hushåll 2017.

Beloppet på fakturan under pris avser det totala priset för den tjänsten. För året runt abonnemang helårspris och för sommarabonnemang säsongspris.

Hur räknas det totala beloppet på din faktura fram?

För sommarabonnemang fakturerar vi för 5 månader, maj-september. Totalt blir det för dessa månader 153 dagar.

Ta beloppet under pris (1) och dela med 153 dagar. Beroende på vilken period fakturan avser (3) ta antalet dagar för dessa månader och multiplicera med dagspriset. Så får man fram summan under belopp (2).
Se bild nedan.

Året runt abonnemang räknas ut på samma sätt, man delar bara med 365 dagar istället.

Samtliga priser avser exkl. moms, den redovisas längre ner, innan totalbeloppet.

Enklare sortering med nya skyltar

Sedan en tid har ett försök att öka sorteringen och återvinningen pågått på fyra av arton Återbruk i regionen. Skyltarna har bytts på flera containrar för att bli tydligare.

Syftet är att minska mängden avfall som går till förbränning respektive deponi och få renare återvinningsmaterial på Återbruken. Försöket har gått bra. Genom att sortera bättre har avfallet till förbränning på de fyra Återbruken minskat med cirka 30 procent, vilket är positivt. Därför införs det här på samtliga Återbruk och samtidigt sätts nya, tydligare skyltar upp som visar vad som ska läggas i containrarna:

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi. Här lägger du tapetrester, böcker, läder, blöt/starkt nedsmutsad textil.

Resårmöbler & Textilier ersätts med Soffor och Sängar. Här lägger du tygklädda möbler, madrasser, skumgummi, mattor, fönster och speglar med ram.

Textilier får en separat behållare. Här läggs kläder, gardiner, dukar, sängkläder och annat av tyg. Innehållet hämtas av Myrorna och Human Bridge som säljer användbara saker vidare, gör torktrasor, ljudisolering och stoppning till möbler av resten. Allt kommer till återanvändning.

Gips och Isolering delas upp i två separata containrar. Gips är endast för rena gipsskivor som återvinns och blir till ny gips. Isolering och Glas. Här läggs mineralull, dricksglas, glasskålar, spegel/planglas utan ram.

Foto: Per Groth

Vi blir allt duktigare på att sortera – mängden hushållsavfall har minskat

Tack till alla er som sorterar! Bra jobbat! Tack vare att du sorterar ditt avfall bidrar du till att mängden hushållsavfall minskar och därmed också sopberget.

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå.

Statistiken på riksnivå visar att mängden hushållsavfall har minskat. I genomsnitt slängde varje svensk 467 kg hushållsavfall förra året vilket är en minskning med 11 kg jämfört med 2015.

Statistiken på lokal nivå visar att kommuner med fastighetsnära insamling från villahushåll samlar in närmare 90 kg förpackningar och returpapper per person jämfört med cirka 70 kg i genomsnitt i Sverige. Det framgår också att mängden förpackningar och returpapper i restavfallet är lägre än genomsnittet för riket. Hög tillgänglighet innebär både att det samlas in mer och att avfallet är av bättre kvalitet, vilket tidigare undersökningar också har visat.

Läs gärna mer i artikeln från Avfall Sverige

Källa: Avfall Sverige