Begränsad framkomlighet på Gryta avfallsstation

På grund av ny dragning av dagvattenledning kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på Gryta avfallsstation under perioden 20 juni till 5 oktober. Vi ber dig som kör in på avfallsstationen att följa skyltningar och anvisningar och visa hänsyn till de som utför ledningsarbetet.

Tack.

 

Fel text på latrinfakturor men beloppet stämmer

Tyvärr har det upptäckts att texten på fakturor som berör latrintömning med fasta abonnemang i Arboga och Kungsör är felaktig. Beloppen är dock rätt.
Texten säger att fakturan avser hämtning var 14:e dag men det ska stå var 4:e vecka.

Vi beklagar det inträffade.

Nytt för fakturering sommarbostäder

För dig som har sommarbostad och har haft fakturering en gång per år får numera faktura vid två tillfällen. Halva fakturabeloppet faktureras innan sommaren och den andra halvan faktureras efter sommaren. Denna förändring gjordes i samband med att VafabMiljö blev ett kommunalförbund.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Foto:Mattonstock

Så får du en giftfri trädgård

Visste du att under 2012 köpte de svenska hushållen totalt 672 ton olika bekämpningsmedel? Denna siffra motsvarar nästan 8 procent av den totala mängden sålda bekämpningsmedel.

Trots att vi köper allt mer ekologiska och miljövänliga varor agerar vi tvärtom – när det gäller produkter för vår trädgård. Ett av de vanligaste bekämpningsmedlen innehåller glyfosat. Totalbekämpningsmedlet Roundup är exempel på ett sådant och det är skadligt för i princip alla land- och vattenlevande växter. Som tur är finns det flera alternativa metoder för att ta bort ogräs i din trädgård. Vilka det är får du reda på i kommande nummer av vår kundtidning Cirkulera som delas ut den 7 juni. Håll utkik i brevlådan!

Bruna påsar kan nu hämtas på biblioteket i Arboga

Tidigare har du kunnat hämta bruna påsar för matavfall i Rådhusets reception i Arboga. Det utlämningsstället är nu ändrat till Biblioteket på Kapellgatan 19B istället. Precis som tidigare kan du även hämta påsar på Återbruket.

Ny dataskyddslag från den 25 maj

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter.

Vi på VafabMiljö värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det. Därför vill vi informera dig om vår uppdaterade dataskyddspolicy.
Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Handlingsplan för att minska flugor på Gryta avfallsstation

VafabMiljö har tagit fram en handlingsplan för att minska förekomsten av flugor på Gryta avfallsstation. Förra sommaren var det mycket flugor på flera håll i vår region och vi fick rapporter från flera boende runt omkring Gryta avfallsstation om onormala mängder flugor. Med hjälp av Anticimex genomförde vi då ett antal åtgärder för att minska uppkomsten av flugor på anläggningen. Årets handlingsplan syftar till att förhindra onormalt många flugor på avfallsstationen.

VafabMiljö hanterar olika sorters avfall med organiskt material på Gryta avfallsstation. År 2017 beskrevs av Anticimex som ett ”flugår” och det fanns helt enkelt goda förutsättningar för flugorna att föröka sig i det materialet föregående år.

I årets handlingsplan finns en rad åtgärder som ska bidra till att förhindra förra årets flugmängder på anläggningen. I handlingsplanen ingår framförallt förstärkta rutiner för hanteringen av avfall med organiskt innehåll. Anticimex har även installerat ljus- och indikatorfällor på anläggningen för att kunna analysera och bedöma mängden flugor. Vi följer upp läget veckovis genom möten och mätningar på anläggningen. Genom dessa åtgärder vill vi ta ansvar för vår påverkan på flugmängderna vid anläggningen, men flugor kan uppstå av fler anledningar till exempel vid skogsavverkning, gallring och markarbeten. Här nedan får du en del tips på vad du kan göra under sommarmånaderna för att minska uppkomsten av flugor hemma.

Nu hoppas vi på en skön sommar – utan för mycket flugor.

Tips!

Som privatperson finns det en del du kan göra för att undvika flugor. Sommar och värme gör att man kan behöva se till sina kärl lite grann för att det ska fungera bra och minska risk för lukt och flugor. Det gäller främst kärlet för matavfall.

  • Se över platsen där du har dina kärl. Är det möjligt att ha dem i skuggan så är det bättre än i direkt solljus.
  • Spola gärna ur dina kärl då och då. Då får du bort kladd som kan locka flugor. Du kan spraya lite ättika i kärlet om du har fått flugor. Eller strö lite släckt kalk i kärlet.
  • Var noga med att vika ihop papperspåsen med matavfall ordentligt innan du lägger den i kärlet, fyll inte påsen mer än till ¾-delar. Om matavfall rinner ut luktar det illa. Låt vått avfall rinna av i diskhon innan det läggs i påsen. Har du blött avfall kan du ta två påsar eller lägg en bit äggkartong eller tidningspapper i botten av påsen.
  • Gå ut med påsen ofta, minst 2-3 gånger i veckan under sommaren.
  • Använd påshållare. Den gör att avfallet ventileras och fuktighet minskar.

Ny taxa för latrin i Surahammar från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Den nya taxan antogs för Surahammar den 23 april i år. Du kommer att få ett brev med mer information under vecka 19. Vill du ändra ditt befintliga abonnemang så gör du ditt val senast 23 maj 2018.

Det här är våra abonnemang:

Budning  619 kr/kärl
Sommar 6 ggr/säsong, var fjärde vecka  3 714 kr/säsong
Sommar 11 ggr/säsong var fjortonde dag  6 809 kr/säsong

Hur fungerar det?

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på abonnemang. Du kan också beställa hämtning genom budning året runt. I avgiften ingår ett kärl per hämtning. Priset är inkl. moms.

Frågor?

Är det något du funderar över är du välkommen att mejla vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20. Du kan även läsa mer på vår hemsida vafabmiljo.se under Hushåll/Din kommun.

 

Ändrad taxa för delat kärl

Nu blir det bättre för dig som delar kärl med grannen i Fagersta, Norberg och Hallstahammar. Taxan görs om så att den blir enklare och mer rättvis. Den nya taxan gäller från 1 juni 2018, med undantag för sommarabonnenter där nya taxan gäller från 1 maj 2018.

Varje hushåll kommer att betala en grundavgift medan hämtningsavgiften delas lika. Det här gör att fakturan kommer se annorlunda ut. För de flesta blir den totala avgiften lite lägre.

Varför?

Vi eftersträvar en rättvis, enkel och tydlig taxa och uppmuntrar en hållbar livsstil. Det är mer rättvist att ha samma princip i hela regionen för dig som delar kärl. Det är också enklare om alla hushåll betalar en och samma grundavgift och delar på hämtningsavgiften.

Fritt att ändra abonnemang

Det är numera avgiftsfritt att ändra abonnemang, däremot införs en bindningstid på 6 månader. Vill du göra en ändring kontaktar du vår kundservice på e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller telefon 020-120 22 20.

Taxan för Hemkompostering ändras 1 juni för dig som bor i Hallstahammar

Nu minskar vi prisskillnaden mellan abonnemangen Hemkompostering och Källsortering (brunt kärl) för att få en mer rättvis taxa. VafabMiljö föreslår att avgiften på sikt ska vara lika oavsett om kunden väljer att kompostera sitt matavfall själv eller lägga det i en brun tunna för både biogas och biogödsel.

Därför justeras avgiften för hemkomposterare med 300 kr per hushåll och år (25 kr/månad) så att den närmar sig avgiften för källsortering. För dig som har kvartalshämtning blir höjningen 200 kr/år och för dig som har halvårshämtning blir höjningen 100 kr/år.

Fritt att ändra abonnemang

Det är numera avgiftsfritt att ändra abonnemang, däremot införs en bindningstid på 6 månader. Vill du göra en ändring kontaktar du vår kundservice på
e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller telefon 020-120 22 20.