Därför har vi byggt om på Återbruket i Surahammar

Det har skett en del förändringar på Återbruket i Surahammar som väckt en del frågor och funderingar. I nuläget har vi av säkerhetsskäl byggt om på Återbruket för att slippa stänga infarten vid körning med arbetsfordon inne på området. Genom att separera kunderna från arbetsytan på Återbruket, där det ofta kör tunga lastmaskiner, gör vi det säkrare och minskar olycksrisken.

Två vägval vid infarten

Vi har även underlättat för dig som enbart vill lämna trädgårdsavfall genom att hänvisa rakt fram direkt vid infarten. För dig som ska sortera olika sorters grovavfall hänvisar vi till vänster vid infarten. Se skyltar med anvisningar. På det här sättet skapar vi en bättre trafiksituation på Återbruket.

Mindre behållare för renare sortering

Avfallet sorteras numera i små behållare som succesivt töms av personalen för att minimera mängden avfall i varje behållare. Det blir på så sätt en renare sortering och personalen får bättre överblick av vad som ligger i behållarna och kan lätt plocka bort det som är felsorterat. Vi minimerar också olycksrisker som kunde uppstå vid det tidigare upplägget då kunden fick gå in i containern för att lämna avfallet.

Förpackningar flyttas ut

FTI-behållarna (förpackningar och tidningar) har flyttats ut utanför Återbrukets utfart, vilket underlättar för dig som endast vill sortera förpackningar. Vi slipper också tunga fordon inne på anläggningen då entreprenörer ska tömma behållarna.

Bestående koncept

Det här är ett nytt koncept som kommer vara permanent på Återbruket i Surahammar och förhoppningsvis även på fler Återbruk i framtiden.