Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. År 2020 skärptes därför kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Vem är skyldig att rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Två sätt att rapportera

Verksamheter kan rapportera uppgifter till avfallsregistret antingen manuellt via en e-tjänst eller via API. API innebär att rapporterande verksamheter lämnar uppgifter genom att ansluta sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets system. Naturvårdsverket har varit försenade med att införa en lösning för inrapportering av uppgifter via API men nu finns en lösning på plats.

Kan ditt företag anlita VafabMiljö för hjälp med rapporteringen?

Vi på VafabMiljö arbetar för att få igång en rapportering via API. Naturvårdsverket har varit försenade i processen med att godkänna systemleverantörer att rapportera till det digitala avfallsregistret. Vår systemleverantör blev godkända i mitten av juni 2021. Det var först då vi fick samtliga uppgifter om vilka förändringar som krävs i det dagliga arbetet för att API:n ska fungera fullt ut. Under hösten arbetar vi nu med de förändringar som krävs för att få igång rapporteringen. Målsättningen är att rapporteringen ska fungera fullt ut från 1 januari 2022.

När vi är helt trygga med att vår rapportering fungerar enligt gällande lagstiftning kommer vi erbjuda våra kunder en ombudstjänst. Det innebär att vi kan fungera som ombud och sköta våra kunders rapportering till Naturvårdsverket. När vi under hösten har kommit tillräckligt långt i vårt arbete, kommer vi att skicka ut information till våra avtalskunder.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver information

Eftersom införandet av Naturvårdsverkets system har varit försenat, vilket även inneburit förseningar för systemleverantörer att färdigställa API-tjänster, har vi fått signaler om att tillsynsmyndigheterna under 2021 fokuserar på information snarare än tillsyn av hur rapporteringen sköts. Om ditt företag är kund hos oss och behöver hjälp med information att delge tillsynsmyndigheten, är du välkommen att kontakta oss.

Mer information

Mer information om bakomliggande lagstiftning, Naturvårdsverkets rapporteringssystem, frågor och svar mm, hittar du via dessa länkar:

Rapportera uppgifter till avfallsregistret – Naturvårdsverket.se

Frågor och svar rapporteringssystem Farligt avfall – Naturvårdsverket.se 

Avfallsförordning 2020614_sfs-2020-614 – Riksdagen.se