Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps nu kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Vem är skyldig att rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Två sätt att rapportera

Sedan hösten 2019 arbetar Naturvårdsverket med att utveckla en digital lösning som ska göra det möjligt att rapportera till avfallsregistret antingen manuellt via en e-tjänst eller via API. API innebär att verksamheter lämnar uppgifter till avfallsregistret genom att ansluta sitt verksamhetssystem direkt till Naturvårdsverkets system. Naturvårdsverket är dock ännu inte färdiga med denna lösning.

Kan du anlita VafabMiljö för hjälp med rapporteringen?

Så snart Naturvårdsverkets lösning är klar kan vi påbörja arbetet med att ansluta vårt verksamhetssystem för en enkel och smidig rapportering. När vi har testkört och fått alla bitar på plats kommer vi att erbjuda dig en lösning där vi fungerar som ombud och sköter rapporteringen till Naturvårdsverket.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver information

Eftersom Naturvårdsverkets system är försenat har vi fått signaler om att tillsynsmyndigheterna inledningsvis kommer att fokusera på information snarare än tillsyn av hur rapporteringen sköts. Om du är kund hos oss och behöver hjälp med information att delge tillsynsmyndigheten, är du välkommen att kontakta oss.

Mer information

Mer information om bakomliggande lagstiftning, Naturvårdsverkets rapporteringssystem, frågor och svar m.m., hittar du via dessa länkar:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/fragor-svar-rapporteringssystem-farligt-avfall/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614