medarbetare på ett Återbruk

Nytt kring Återbrukskortet 2021

Som företag kan du teckna avtal för att använda dig av Återbruken. Vi har 18 Återbruk i regionen och med Återbrukskortet får du tillgång till samtliga. Hushållen i regionen behöver inte ha något Återbrukskort, där ingår Återbruken i taxan.

Återbrukskortet 2021

Under november kommer fakturan för Återbrukskortet 2021 att skickas ut. Detta för att alla betalningar ska hinna bli klara innan vi skickar ut de nya korten i slutet av december. Vi belastas med ett antal kostnadsökningar som ligger utanför vår möjlighet till påverkan och därför kommer vi att behöva höja kostnaden inför 2021. Skälen till prisjusteringen är ökade kostnader för personal, transporter, underhåll, investeringar samt skatt på avfall till energiåtervinning och lägre intäkter på återvinningsmaterial. Samtliga priser för Återbrukskortet kommer att justeras med +4 %.

Vi kommer också att kontakta en del av er som har Återbrukskortet för att uppdatera uppgifter om mängd och materialslag. Det gäller främst de verksamheter där vi inte har gjort någon mängdbedömning på längre tid.

Beroende på dina förutsättningar och behov kan det vara förmånligare att hyra kärl eller containrar för dina material och betala för transporten istället för att själva köra materialen till Återbruken. Vill du veta mer om andra avfalls- eller återvinningslösningar än Återbrukskort, kontakta oss gärna!

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig!

Du når oss på marknad@vafabmiljo.se samt 021-39 35 83 / 021-39 35 70