Nya riktpriser från och med 1 januari 2019

VafabMiljö Kommunalförbund arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar, effektiviseringsåtgärder och kostnadsbesparingar i vår verksamhet. Vår verksamhet belastas dock med vissa kostnadsökningar som ligger utanför vår möjlighet till påverkan. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda en miljöriktig, kvalitativ och pålitlig service till dig som kund kommer vi därför att göra en justering av riktprislistan baserat på Avfallsindex.

  • Avfallsbehandling +4 %
  • Träavfall, Ris och grenar. Ingen prisjustering.
  • Park- och trädgårdsavfall, komposterbart. Nytt pris 150 kr/ton.
  • Emballage och utrustning +4 %
  • Transporter +2 %
  • Oljehaltigt vatten +10 %

De nya priserna gäller från och med den 1 januari 2019. För kunder med individuella samarbets- och leveransavtal gäller de villkor för prisjustering som anges i avtalen. Vill du ha mer information om prisjusteringarna kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.