bunt med gamla tidningar

Ny taxa från 1 april 2022

1 april 2022 börjar en ny avfallstaxa att gälla i vår region.  Taxan innebär en höjning om i snitt ca 5 kr/mån för en lägenhetsinnehavare och 11 kr/mån för en villaägare.

Därför höjs taxan

Taxan höjs med anledning av att returpapper har blivit ett kommunalt avfall. Tidigare har insamling och återvinning av returpapperet legat på producenterna. Beslutet om att returpapperet ska hamna på kommunerna har tagits av regeringen. Både Avfall Sverige, VafabMiljö och flera andra aktörer har motsatt sig förslaget, både i remissvar och andra artiklar utan gensvar.

Kostnaden för VafabMiljö att ta över ansvaret för returpapperet motsvarar, enligt våra beräkningar, en ökning med knappt 4 %.

Skillnad i grundavgift och rörlig avgift

I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling med mera. Dessutom har du tillgång till Återbruken där du kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Grundavgiften höjs med 8 %.

De rörliga avgifterna, såsom sophämtning, behandling och andra delar som hör till driften, är oförändrade.

Det skapar en genomsnittlig höjning för den sammanlagda taxan på knappt 4 %, vilket motsvarar den kostnadsökning vi får med det nya ansvaret.

Här kan du läsa mer om det kommunala ansvaret för returpapper

Här kan du läsa mer om taxan och ta del av taxedokumenten