Ny taxa för latrin i Surahammar från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Den nya taxan antogs för Surahammar den 23 april i år. Du kommer att få ett brev med mer information under vecka 19. Vill du ändra ditt befintliga abonnemang så gör du ditt val senast 23 maj 2018.

Det här är våra abonnemang:

Budning  619 kr/kärl
Sommar 6 ggr/säsong, var fjärde vecka  3 714 kr/säsong
Sommar 11 ggr/säsong var fjortonde dag  6 809 kr/säsong

Hur fungerar det?

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på abonnemang. Du kan också beställa hämtning genom budning året runt. I avgiften ingår ett kärl per hämtning. Priset är inkl. moms.

Frågor?

Är det något du funderar över är du välkommen att mejla vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20. Du kan även läsa mer på vår hemsida vafabmiljo.se under Hushåll/Din kommun.