Ny produkt i riktprislistan – Grovt brännbart avfall

I maj kommer vi att införa en ny produkt i riktprislistan för våra företagskunder. Vi kommer då att dela upp ”brännbart avfall” i två klassificeringar: fint respektive grovt brännbart avfall.

Skälet till förändringen är att grova och stora beståndsdelar i avfallet som levereras till energiutvinningen orsakar driftproblem vid förbränningen. För att höja kvaliteten på det brännbara avfallet behöver därför den nuvarande produkten delas upp i fint brännbart avfall samt grovt brännbart avfall. Detta beror på att grovt brännbart avfall först behöver sorteras och krossas innan det kan energiutvinnas, medan fint brännbart avfall enbart behöver kvalitetskontrolleras.

I övrigt gäller samma regler för vad som klassas som brännbart avfall.

Mer information om hur du sorterar hittar du i Sorteringslistan.

Vad kommer förändringen att innebära för dig som företagskund?

De nya mottagningskriterierna börjar gälla 24 maj 2021 och till en början kommer förändringen bara märkas via en omklassningsrapport samt som en specifikation på din faktura.

En prisjustering kommer att träda i kraft först 1 augusti 2021, då blir riktpriset för grovt brännbart avfall 1 360 kr/ton. Anledningen till att vi avvaktar med prisjusteringen är för att du som kund ska hinna informeras och kunna påverka er hantering av det brännbara avfallet.

För mer information om den nya produktklassificeringen kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.

Foto: av Dependability – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66814799