Ny latrinentreprenör i VafabMiljö-regionen från 1 april 2017

En upphandling har genomförts gällande insamling av latrin i hela VafabMiljö-regionen. Den nya entreprenören är TME Transport. Avtalet börjar gälla 1 april 2017 i alla kommuner utom Västerås och Sala, vars uppstartsdatum blir under 2018/2019 på grund av befintliga avtal.

Uppstartsdatum per kommun

Uppstart 1 april 2017 med ny entreprenör, TME Transport, för kommunerna; Enköping, Hallstahammar, Surahammar, Heby, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Köping, Arboga och Kungsör.

Nuvarande entreprenör i Västerås är RagnSells till och med 31 januari 2018. Uppstart med ny entreprenör, TME Transport, från och med 1 februari 2018.

Nuvarande entreprenör i Sala är Reno Norden till och med 31 december 2018. Uppstart med ny entreprenör, TME Transport, från och med 1 januari 2019.

Nytt

  • Du som är kund kontaktar fortsättningsvis VafabMiljös kundservice på tel. 020-120 22 20, när det gäller latrinärenden och övriga frågor om hushållsavfallet.
    – Undantag är Fagersta och Norberg där kunderna kontaktar Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) kundtjänst på tel. 0223-446 00 fram till 1 maj 2017. Därefter kontaktas VafabMiljös kundservice.
    – Undantag är KAK där kunderna tills vidare kontaktar Västra Mälardalens kommunalförbunds (VMKF) kundtjänst på tel. 0221-67 00 90.
  • VafabMiljö kommer även sköta informationsutskick till samtliga latrinkunder i regionen som vi har i vårt register. Breven innehåller information om vad du som kund ska tänka på inför tömning, aktuell tömningsdag/tömningsvecka, samt etiketter till kärlen.
  • För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora, till små tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.
  • För att ta hänsyn till miljön och slippa onödiga transporter, utgår möjligheten till helårsabonnemang samt akuttömningar från år 2018. Det finns dock fortfarande möjlighet till budning året om. Budningar utförs på ordinarie hämtningstillfälle i området. Extrakärl utställda vid ordinarie hämtning debiteras per styck (enligt taxa).

Vill du veta mer?

Mer information om latrin finns på www.vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/