avfallstrappan
Foto: Per Groth

Nu är avfallsplanen tagen i alla medlemskommuner och arbetet kan börja – uppåt i avfallstrappan!

Vi kan nu dela det glädjande beskedet att i förra veckan fattades de sista besluten i de Västmanländska kommunernas kommunfullmäktige om Avfallsplanen. Med det har alla VafabMiljös 12 medlemskommuner fattat beslut och vi har äntligen en gemensam Avfallsplan som ska gälla fram till år 2030.

Arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan började redan 2016. Härom veckan klubbades äntligen planen i de sista kommunerna. Nu kan vi tillsammans börja jobba mot målen i avfallsplanen och särskilt fokusera på avfallstrappans två översta trappsteg; återanvända och minska avfallet.

Vägen hit har varit viktig och lärorik. Många kloka synpunkter och diskussioner har kommit upp under åren med framtagandet. Processen med samråd och granskning har behövts för förankring och har samtidigt gett många viktiga inspel med förslag till förbättringar. Det tar vi nu med oss i arbetet med att genomföra aktiviteterna och i de kommande uppföljningarna av planen (som ska ske 2022 och 2026).

– Det handlar väldigt mycket om att få människor medvetna och vi ska se till att det blir lätt att göra rätt”, säger VafabMiljös förbundsdirektör Carina Färm.

Lyssna på radioinslaget med VafabMiljös förbundsdirektör med Carina Färm, i P4Västmanland.

Avfallsplanen 2020-2030 pdf