Närmare 10.6 ton böcker har samlats in på Återbruken!

Bokinsamlingen på Återbruken har blivit en succé! Närmare 10.6 ton böcker har samlats in sedan starten den 1 februari. Böckerna kommer sedan att gå till återvinning och bli till nya pappersfibrer. Fast det bästa för miljön är såklart att återanvända böckerna, antingen för läsning eller som omslagspapper.

Tack för att du sorterar och återvinner!