bilder på en hög med skor

Miljönärmetoden- En metod som hjälper dig att rensa rätt!

Vi slänger alldeles för mycket fullt fungerande prylar och kläder, sådant som hade kunnat vara till glädje för någon annan. Det som inte ger dig glädje längre kan kanske ge glädje åt någon annan. Vi vill också vara med och påverka i rätt riktning, därför hakar vi på Avfall Sveriges kampanj Miljönärmetoden.

I Sverige slängs fullt fungerande prylar och kläder varje dag. Något som VafabMiljö tillsammans med Avfall Sverige vill förhindra genom en ny metod som uppmanar till återbruk, rätt typ av återvinning och ett mer miljömedvetet tankesätt vid rensning.

Att rensa ut och leva med mindre saker är idag en trend som sprider sig runt om i världen. I Sverige samlades det in drygt 9 000 ton textilier, 127 800 ton el-avfall och 76 980 ton farligt avfall 2017. Siffror som kan minskas genom att handla smart, rensa rätt och börja återanvända mer. Med vår och Avfall Sveriges nya metod kan alla invånare i kommunen få hjälp att fatta mer hållbara beslut om sina prylar och kläder.

Den enkla metoden som finns tillgänglig på miljönär.se vägleder invånare och konsumenter genom att ställa frågorna – går den att laga, göra om, skänka eller sälja?

Häng på du också – sprid glädje inte skräp!