Ny taxa för latrin i Surahammar från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Den nya taxan antogs för Surahammar den 23 april i år. Du kommer att få ett brev med mer information under vecka 19. Vill du ändra ditt befintliga abonnemang så gör du ditt val senast 23 maj 2018.

Det här är våra abonnemang:

Budning  619 kr/kärl
Sommar 6 ggr/säsong, var fjärde vecka  3 714 kr/säsong
Sommar 11 ggr/säsong var fjortonde dag  6 809 kr/säsong

Hur fungerar det?

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på abonnemang. Du kan också beställa hämtning genom budning året runt. I avgiften ingår ett kärl per hämtning. Priset är inkl. moms.

Frågor?

Är det något du funderar över är du välkommen att mejla vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20. Du kan även läsa mer på vår hemsida vafabmiljo.se under Hushåll/Din kommun.

 

Därför har vi byggt om på Återbruket i Surahammar

Det har skett en del förändringar på Återbruket i Surahammar som väckt en del frågor och funderingar. I nuläget har vi av säkerhetsskäl byggt om på Återbruket för att slippa stänga infarten vid körning med arbetsfordon inne på området. Genom att separera kunderna från arbetsytan på Återbruket, där det ofta kör tunga lastmaskiner, gör vi det säkrare och minskar olycksrisken.

Två vägval vid infarten

Vi har även underlättat för dig som enbart vill lämna trädgårdsavfall genom att hänvisa rakt fram direkt vid infarten. För dig som ska sortera olika sorters grovavfall hänvisar vi till vänster vid infarten. Se skyltar med anvisningar. På det här sättet skapar vi en bättre trafiksituation på Återbruket.

Mindre behållare för renare sortering

Avfallet sorteras numera i små behållare som succesivt töms av personalen för att minimera mängden avfall i varje behållare. Det blir på så sätt en renare sortering och personalen får bättre överblick av vad som ligger i behållarna och kan lätt plocka bort det som är felsorterat. Vi minimerar också olycksrisker som kunde uppstå vid det tidigare upplägget då kunden fick gå in i containern för att lämna avfallet.

Förpackningar flyttas ut

FTI-behållarna (förpackningar och tidningar) har flyttats ut utanför Återbrukets utfart, vilket underlättar för dig som endast vill sortera förpackningar. Vi slipper också tunga fordon inne på anläggningen då entreprenörer ska tömma behållarna.

Bestående koncept

Det här är ett nytt koncept som kommer vara permanent på Återbruket i Surahammar och förhoppningsvis även på fler Återbruk i framtiden.

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Surahammar

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Surahammar.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Surahammar ligger på Nybyggesvägen 40.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Saknar du Soptips?

Broschyren Soptips upphör – kunderna hänvisas till hemsidan

Det har beslutats att broschyren Soptips upphör. Det kommer alltså inte att delas ut någon Soptips i år eller framöver. Istället hänvisar vi våra kunder till informationen som finns på vår hemsida under Hushåll/Din kommun.

Vi kommer även att lyfta viss viktig information i vår kundtidning Cirkulera som delas ut till alla hushåll 3-4 ggr per år. Årets första nummer kommer den 2 februari och där finns Återbrukens öppettider med samt tips för hur du sorterar dina matrester.
Övrig kommuninformation, som exempelvis abonnemang och taxor med mera, finns på vår hemsida under Hushåll/Din kommun. Denna sida uppdateras kontinuerligt och är fortfarande under uppbyggnad. Så småningom kommer vi även införa ”Mina sidor” på vår hemsida där hushållen kan få mer specifik information om sitt eget abonnemang, tömningsintervall etc.

Anledningen till att Soptips upphör är att vi dels vill minska avfallet och mer och mer digitalisera vår information. Det är också lättare att uppdatera om ändringar i informationen skulle uppstå under året.

Nytt telefonnummer till Surahammars Återbruk fr.o.m. 1 januari 2017

Återbruket Surahammar får nytt telefonnummer fr.o.m. 1 januari 2017. Det nya numret blir 0220-71 54 10. Två knappval med Meddelande om öppettider och Prata med personal kommer att finnas på det numret. Samma lösning som på övriga återbruk.