Lämna dina värmeljuskoppar till Återbruket

Vill du lämna dina värmeljuskoppar till återvinning är du välkommen till Återbruket. Där lägger du dem i containern för Metallskrot.

Varje år säljs ca 300 miljoner värmeljus i Sverige. Det finns stora miljövinster med att återvinna aluminiumet. Det går åt mycket mindre energi när aluminium återvinns jämfört med när det nytillverkas. Därför är det väldigt angeläget att utbrunna värmeljus, marschaller och annat återvinns.

Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst. Av metallen kan det kan bli nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar med mera. Genom att använda återvunnen metall i stället för att utvinna ny, sparas mycket energi. Att använda återvunnen aluminium spar 95 procents energi, återvunnen stål spar 75 procent energi.

Tips! Du kan också välja att köpa glaskoppar för ljusrefill, ett modernt och hållbart alternativ. När ljuset brunnit ut laddas ljuskoppen enkelt med en ny ljusrefill.