Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar nära bostaden senast 2027

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024.

Riksdagsbeslut om kommunalt ansvar för förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler för hushållens möjlighet till utsortering av förpackningar.