ris, grenar och stubbar bland matavfallspåsar

Inget trädgårdsavfall i matavfallet, tack!

Det händer rätt ofta att vi får in ris, kvistar, grenar, stockar och stubbar i det bruna kärlet – det hör inte hemma där. Om det följer med in i vår biogasanläggning blir det problem när vi producerar biogas och biogödsel.

Det bästa du kan göra är att kompostera trädgårdsavfallet i din egen trädgård. Du slipper transporter och mullen kan användas till jordförbättring. Om du inte har någon trädgårdskompost är du mycket välkommen till Återbruket som har behållare för Ris och Grenar/Trädgårdsavfall. Och du, kom ihåg att tömma säcken!

Tack för att du sorterar!