Jätteloka är en invasiv växt

Hur du hanterar invasiva växter som avfall

Jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupiner är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i den svenska naturen och klassas därför som en invasiv art. Dessa arter ska tas på stort allvar eftersom de påverkar vårt ekosystem, vår hälsa hos djur och människor samt kan orsaka kostnader för både privatperson som för samhället.

Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar därmed inte att sprida arterna vidare.

Om du vill läsa mer om invasiva arter, så hittar du mer information hos Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

Naturvårdsverket – Invasiva främmande arter – artfakta

Natuskyddsföreningen – Invasiva arter ingen vill ha