vy över biogasanläggningen
Fotograf: Linda Eliasson

Höjning av biogaspriset

Redan innan kriget bröt ut i Ukraina hade ökade energipriser under hösten och vintern drivit upp priset även på gasmarknaden. Med anledning av den utvecklingen höjer vi priset på biogas med 2 kronor/kg fr.o.m. 11 mars 2022. Priset på biogas är nu 22,50 kr/kg på våra biogasstationer och det är fortfarande väldigt lågt i jämförelse med fossila drivmedel.

Därför ökar priset

Ungefär 80 % av den biogas vi säljer produceras lokalt. Resterande 20 % av biogasen köper vi på den nordiska och europeiska marknaden. Priset på biogasen vi köper in har flerdubblats under de senaste månaderna. Den kostnadsökningen i kombination med de ökade elkostnaderna (det går åt mycket el i processen att omvandla organiskt material till biogas) gör att även vi behöver höja vårt pris mot kunden.

Vad betyder jämförpris per liter bensin?

Biogasen säljs per kilo när du tankar. Men energiinnehållet i 1 kg biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kg biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning.

Fakta:
Biogas som kostar 22,50 kr per kg motsvarar:
22,50/1,5 = 15,00 kr per liter bensinekvivalent (jämförelse diesel 22,50/1,3 = 17,31 kr).