Högt tryck på Återbruken – hjälp oss att hjälpa dig!

Vi har ett högt tryck på Återbruken. Då många spenderar sina dagar i hemmet på grund av Covid-19 ökar tillströmningen till våra Återbruk. En trend som syns på återvinningscentralerna runtom i Sverige. Vi ser att det Återbruk som har högst tryck i vår region just nu är Återbruket på Bäckby i Västerås.

För att öka säkerheten, både för dig och personalen, kommer vi att begränsa antalet fordon som får komma in på Återbruket Bäckby till 30 åt gången. Det gäller från och med lördag 25 april. Det kan medföra långa köer och att det kan ta längre tid att besöka oss än normalt. Allra högst tryck har vi på helgen.

För att undvika trängsel, väntetid och onödig irritation uppmanar vi dig som har möjlighet att besöka oss under veckan att undvika Återbruket på helgen. Det underlättar för både vår personal och för dig som besöker oss. Vi vill även uppmana dig att hålla ett avstånd på minst 2 meter till personal och andra kunder. Våra miljöarbetare möter ett stort antal besökare varje dag och för att kunna hålla Återbruken öppna är det viktigt att vi minimerar risken för smittspridning.

Förhållningsregler finns på skyltar som är placerade på Återbruken, tack för att du respekterar dessa.

Att tänka på:

  • Stanna hemma om du har symtom som feber, hosta, halsont eller snuva
  • Tänk på att det rör sig många människor på våra Återbruk, så följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och besök oss inte om du är sjuk eller befinner dig i karantän – för din och personalens skull.
  • Lämna barnen hemma, om du kan. Tempot är tidvis mycket högt och många fordon och människor är i rörelse på en begränsad yta. Ett barn som rör sig mellan bilarna kan vara svårt att upptäcka i tid.
  • Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 2 meter från varandra.
  • Om du vill komma i kontakt med vår personal då de är inne i byggnaden, knacka på och vänta utanför.

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi begränsa smittspridningen!

Lyssna gärna på radioinslaget i P4 Västmanland, där vår säkerhetschef Carl Doverfelt berättar om förändringarna på Återbruket.