Hjälp sopbilen och slambilen att komma fram

Nu är våren här och träden och buskarna börjar slå ut! Slambilar och sopbilar är både högre, bredare och tyngre än en personbil. För vår framkomlighet är det viktig att träd och annan växtlighet inte inkräkta på vägbredden.

Bredden

Om körning i båda riktningarna förekommer på vägen, bör transportvägen vara minst 5.5 m bred . Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare – men minst 3.5 m.

Ibland behöver våra chaufförer kliva ur fordonet för att hämta avfall. Därför behövs det lite mer utrymme än fordonets bredd. Tänk även på att det finns känslig elektronik och hydraulikslangar på utsidan av sop- och slambilar, som kan skadas av nedhängande grenar.

Höjden

Vägen ska ha en fri höjd av 4,7 meter, träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
Hjälp oss komma fram och håll vägen fritt från nedhängande grenar och annan växtlighet!