guldäpplet
Illustration: Tobias Flygar

Guldäpplet 2020 ställs in

På grund av rådande pandemi och att för få nomineringar skickats in ställer vi in utdelningen av Guldäpplet 2020. Guldäpplet, det miljö- och hållbarhetspris som vi instiftade 2018 har delats ut vid två tillfällen. Under året som gått, under rådande pandemi, har vi inte fått in lika mycket nomineringar som tidigare. Med anledning av det har vi valt att ställa in årets utdelning. Vår förhoppning är att kunna dela ut priset som vanligt under 2021 igen.