Giftfri båtbottenfärg = Giftfritt dricksvatten

Är det dags att lägga i båten? Visste du att båtbottenfärger är den största miljöboven när det kommer till fritidsbåtar?

Båtbottenfärger läcker ut både metaller och miljögifter i mark, vatten och bottensediment. Därför är bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna i Mälaren och andra insjöar och du får endast använda alternativa metoder eller biocidfria färger.

Eftersom Mälaren är vår dricksvattentäkt vill vi självklart att det ska vara fritt från gifter. Giftfri båtbottenfärg är därför bättre för både dig och miljön.

Västerås stad har dessutom som mål att år 2030 får inga båtar med giftig båtbottenfärg plats vare sig i fritidsbåtshamnar eller på uppställningsplatser som drivs eller arrenderas ut av Västerås stad.

Hjälp oss att rädda dricksvattnet

Genom att avstå från giftiga båtbottenfärger gör du skillnad för miljön. Båtbottenfärger klassas som farligt avfall och ska lämnas till återbruket. Vi tar endast emot en behållare per kund, eftersom vi har en begränsad mottagningskapacitet för just detta bekämpningsmedel. Vi ser sedan till att de farliga ämnena tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Tack för att du sorterar – tillsammans räddar vi världen lite varje dag!