Illustratör: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar

Från den 5 maj tackar vi nej till säckar på Återbruken

Allt avfall som du lämnar på Återbruket ska sorteras och lämnas löst i containrarna. Genom att tömma säckarna kan mer avfall återvinnas och farligt avfall kan hanteras rätt. På så sätt minskas miljöbelastningen. Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm eller aska. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Vi är duktiga på att sortera men avfallet på Återbruken kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många slänger avfall i sopsäckar. Mycket kan gömma sig i säckarna; sprutor, vassa föremål, elektronik och farligt avfall. Det är inte bara en risk ur ett miljöperspektiv utan också en fara för våra medarbetare på Återbruken. Därför tackar vi nej till säckar på Återbruket från den 5 maj i år.

Lätt att göra rätt

För att du som kund på Återbruket ska, på ett enkelt och smidigt sätt, sortera ditt avfall rätt, kommer bemanningen på Återbruken öka under införandet av ”Töm säcken”. Du hittar information här på vår webb, det kommer annonseras i dagspress, vi kommer informera extra på Återbruken och det kommer skickas brev till företagskunder.

Några tips på hur du kan sortera lättare

  • Tänk på att sortera ditt avfall redan ”vid källan”, t ex i köket, garaget eller förrådet. Är du osäker hur du ska sortera? Fråga efter vår sorteringsguide på Återbruket eller kolla in sorteringslistan på vår webb.
  • Säckar, eller annat emballage, ska bara användas till att forsla avfallet. När du tömt emballaget i rätt behållare på Återbruket tar du med dig säcken hem för att kunna använda igen eller lägger den i kärlet för plaståtervinning.
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till Återbruket.
  • Gör det till en rutin att besöka Återbruket när du t ex åker och handlar. Då behöver du inte samla på dig så mycket grov­avfall och det blir lättare och smidigare att lämna avfallet.
  • Fråga personalen på Återbruket! Vi finns för att hjälpa dig.

Frågor och svar om Töm säcken

Har du frågor? Klicka på länken och läs vår Frågor och svar för Töm säcken på Återbruken (PDF-fil)