Risk för förseningar och fastfrysning

Vi har problem med att ta oss fram med våra sopbilar på landsbygden i hela VafabMiljö-regionen på grund av ishalka. Då vädret slagit om snabbt under de senaste dygnen finns även risk för att avfallet fryser fast i kärlen. I de områden vi ligger efter med sophämtningen gör vi ett nytt försök att tömma inom tre arbetsdagar, under förutsättning att det är skottat och sandat. Skaka gärna på kärlet och se till att påsarna inte fryser fast i det. Och låt kärlet stå kvar tills det har blivit tömt. Om kärlet är fullt ställ ut en säck så tar vi med den vid nästa ordinarie tömning. Vi ber dig att se till att det är skottat och sandat kring kärlen samt på vägar fram till kärl innan tömning. Tack för din förståelse!

Frågor och svar om halka

 • Varför kan alla andra stora fordon köra i halt väglag men inte sopbilen?

Våra fordon kan tömma uppemot 1200 kärl på en dag vilket medför över 500-600 stopp. Den sortens körning på sliriga, smala och osandade vägar i uppförsbacke likväl nedförsbacke, påverkar framkomligheten. Om chauffören bedömer att väglaget inte är farbart väljer vi att inte köra för att inte ta några onödiga risker som kan orsaka skada på förare, fordon eller egendom.

 • Varför har ni inte snökedjor?

Det är endast tillåtet att använda snökedjor upp till 50km/h och våra sopbilar åker på vägar med högre hastigheter än så. Vi har i stället monterat Onspot, ett system med automatiska snökedjor, på våra fordon, samt försett samtliga fordon med dubbdäck.
Läs mer om Onspot här: Hem – Onspot automatiska snökedjor

 • Säckar med sopor kan dra till sig djur – vad ska jag göra med mitt avfall tills ni tömmer?  

Vår målsättning är att göra ett nytt försök att tömma inom tre arbetsdagar. Försök att förvara säcken på ett ställe där djuren inte kan komma åt soporna. Om du valt extra säck tar vi med den vid nästa ordinarie tömning.

 • Varför blir det inte tömt? Det tömdes på gatan bredvid men inte här?

Det kan bero på flera saker;

 • Den andra gatan kan tillhöra en annan slinga som töms vid ett annat tillfälle
 • Andra förhållanden, till exempel halka eller vägarbete
 • Sopbilen är full och behöver tömmas, då kommer den tillbaka senare

Låt ditt kärl stå kvar tills det blivit tömt.

 • När kommer ni och hämtar mina sopor? Hur många försök gör ni?

Vi gör ett nytt försök inom tre arbetsdagar. Låt därför ditt kärl stå kvar tills det blivit tömt.

 • Nu är det plogat och sandat. Varför kommer ni inte?

Målsättningen är att göra ett nytt försök inom tre arbetsdagar. Låt ditt kärl stå kvar tills det blivit tömt.

 • Vilka säkerhetsregler gäller vid halt väglag? Är det upp till varje enskild chaufför att bestämma?
  • Om chauffören bedömer att väglaget inte är farbart väljer vi att inte köra för att inte ta några onödiga risker som kan orsaka skada på förare, fordon eller egendom. Vi jobbar alltid efter en bra arbetsmiljö vilket betyder att alla våra medarbetare ska ha rätt till en säker och trygg arbetsplats.
  • Alla våra chaufförer är utbildade och har ansvar för hur de framför sina fordon. De måste ha en YKB-utbildning (står för Yrkeskompetensbevis) som är en garanti för professionellt agerande.  Det är chauffören som gör bedömningen om vägen är farbar eller inte.
  • VafabMiljö ansvarar inte för vinterväghållning, det ligger på andra intressenter exempelvis kommunen, samfälligheter och andra vägföreningar.