sopbil som tömmer kärl

Förseningar i sophämtningen på landsbygden kring Västerås

På grund av snö och halka är det idag svårt för våra sopbilar att ta sig fram på vägar på landsbygden runt hela Västerås. Det gör att många inte kommer få sina kärl tömda idag. Det gäller områdena Haraker, Munga, Julpa, Litsberga och Romfartuna, alla med omnejd, samt Frösåker, Tångsta, Lybecks och Kusta.

Låt kärlet stå framme tills det blir tömt. Kom ihåg att skotta och sanda kring dina kärl, samt väg fram till kärlen.
Det finns också risk att en del påsar har frusit fast i kärlet. Se till att lossa påsarna så det ligger löst i kärlet.

Tips för vinterns sophämtning