blå sopbil

Försening i hämtning av mat- och restavfall på Björnön i Västerås

På grund av stöld har vi problem med hämtning av mat- och restavfall hos företag och boende på Björnön. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.