Energigas Sverige startar kampanj om biogas

Svensk biogas står inför flera utmaningar, men framförallt möjligheter. Genom att öka biogasproduktionen i Sverige löser vi våra största miljöproblem, samtidigt som vi skapar nya jobb och exportmöjligheter inom cleantech. Så kan vi lägga grunden för en ny era för svensk biogas. Men det kräver uppslutning från samhället och politisk långsiktighet. Därför utropar Energigas Sverige 2018 till biogasens år.

Läs mer om kampanjen, samt se filmen här.