bild på Gryta deponi

Deponin för farligt avfall stängd 2-3 juli

Vår deponi för farligt avfall (klass 1 deponi) på Gryta i Västerås är stängd torsdag 2 juli och fredag 3 juli. Då kan vi inte ta emot massor till lagerplatserna 11701 och 11702 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA (schakt, blästersand, slam, mm). Annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller på 021-39 35 20 .