bild på soptippen på Gryta

Deponin för farligt avfall på Gryta är stängd 19-20 augusti

Vår deponi för farligt avfall (klass 1 deponi) på Gryta i Västerås är stängd måndag den 19 augusti och tisdag den 20 augusti. Då kan vi inte ta emot massor till lagerplats 11701 och 11702 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA (schakt, blästersand, slam, mm). Annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 021-39 35 20 eller mejla till kundservice@vafabmiljo.se