bild på Gryta deponi

Deponin för farligt avfall är stängd 28-29 maj

Deponin för farligt avfall (klass 1 deponin) på Gryta i Västerås är stängd torsdag den 28 maj och fredag den 29 maj.

Då kan vi inte ta emot massor till lagerplatsen 11701 och 11702 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA (schakt, blästersand, slam, mm). Annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice, kundservice@vafabmiljo.se, 021-39 35 20.