insamling av kyl och frys på återbruket

Samråd angående nytt Återbruk i Hallstahammars kommun

VafabMiljö Kommunalförbund avser söka tillstånd enligt miljöbalken för byggnation av ett nytt återbruk i Hallstahammar som ersätter det befintliga återbruket på Trångfors avfallsstation. Efter samråd med Hallstahammars kommun planeras återbruket att lokaliseras på fastigheten Eriksberg 2:1 utefter Hallstavägen söder om E18.

På återbruket kommer privatkunder och mindre företag att sortera sitt grovavfall i ett 15-tal olika behållare från en upphöjd ramp. En plats kommer också att upplåtas för insamling av material som omfattas av producentansvar samt material för återanvändning. För mellanlagring av farligt avfall uppförs en specialinredd byggnad.

Den verksamhet som vi planerar är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Ansökan kommer att omfatta mellanlagring av farligt avfall (max 80 ton/vid varje enskilt tillfälle) och mellanlagring av övrigt avfall (max 150 ton/vid varje enskilt tillfälle). Verksamheten bedöms inte ge upphov till någon större miljöpåverkan, utan omfattar i huvudsak transporter och till viss del buller. Hänsyn till detta och övriga miljöfaktorer kommer att tas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.

Som ett led i förberedelserna för ansökan ska samråd ske med berörda. Samrådsplikten gentemot allmänheten fullgörs genom denna annons samt genom särskilt informationsbrev till de närmast boende och verksamhetsutövare. Ett mera utförligt underlag för samrådet redovisas på vafabmiljo.se

Synpunkter?

Synpunkter ska lämnas i skriftlig form och vara oss tillhanda senast den 5 augusti 2022.
Skicka dina synpunkter till info@vafabmiljo.se eller till VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås.

Bilagor

Samrådsunderlag Hallstahammar (pdf)

Bilaga 1 – Planerat läge Hallstahammars Återbruk (pdf)

Bilaga 2 – Stadsplan Eriksberg (pdf)

Bilaga 3 – Riksintressen (pdf)

Bilaga 4 – Situationsplan preliminär (pdf)

kvinnlig miljöarbetare på ett återbruk

VafabMiljö söker extrapersonal till Återbruken i Enköping, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg

Har du intresse för miljö och hållbarhet? Älskar du att träffa människor och vill du göra det lätt för våra kunder att sortera rätt? Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag. Nu söker vi flera Miljöarbetare som vill jobba extra på våra Återbruk i Enköping, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

Enheten Återbruk som ingår i avdelningen Produktion ansvarar för våra 18 Återbruk. Vi är 44 medarbetare vars huvudsakliga uppgift är att hålla Återbruket i gott skick, ge god service till våra kunder och jobba med utveckling av vårt sätt att arbeta.

Hur ser din arbetsdag ut?

Som miljöarbetare är du ansiktet utåt för våra kunder som besöker Återbruket. Din främsta uppgift är att vara synlig och ge dem service genom rådgivning och hjälp att sortera rätt. Du tar även emot farligt avfall och fyller i de underlag som krävs för fakturering och inrapportering. Det ingår också lastmaskinskörning för att flytta material, containrar och annat gods på anläggningen.

Tillsammans bidrar vi till att utveckla arbetet med att få materialet uppåt i avfallstrappan, vilket är en viktig del för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Vem är du?

Du som söker har ett intresse för att jobba med miljö- och avfallsfrågor. Du är ansvarstagande och organiserad då du driver arbetet på Återbruket självständigt till stor del, samtidigt som du tar tag i saker när det behövs. Mötet med människor motiverar dig och du är lösningsfokuserad i ditt förhållningssätt. Att vara serviceinriktad är naturligt för dig och du har förmågan att på ett tryggt och stabilt sätt möta kunderna där dom är, vad gäller kunskap och ärende. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel i tanke och handling och med glädje ta till dig nya arbetssätt och rutiner.

Vi omsätter våra värdeord professionell, trovärdig, omtanke och nytänkande till en strävan att våra kunder upplever oss som just professionella och trovärdiga men också att vi är måna om att hitta lösningar på deras frågor och behov. Det är viktigt att du kan relatera till och arbeta utifrån dessa värdeord och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle.

Kompetenskrav

Du har/kan:

 • godkänd gymnasieutbildning
 • B-körkort samt tillgång till egen bil
 • kunskap i  Officepaketet
 • goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • erfarenhet av ett service- eller kundorienterat yrke
 • ett miljöintresse och vill bidra till ett hållbart samhälle

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbeta på Återbruk eller annat miljö- eller hållbarhetsrelaterat yrke
 • hjullastarbehörighet C2

Vad får du?

Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger. Vi erbjuder förmåner via Hållbar Livsstil.

Övriga upplysningar

Tjänsten är en visstidsanställning som i första hand är förlagd till varannan helg. Arbetstiderna är för närvarande vardagar 7-19 och helger 10-15. Tillträde efter överenskommelse.

Om du vill veta mer om tjänsten

Arbetsledare Joakim Fredriksson 021-39 35 59, joakim.fredriksson@vafabmiljo.se

Så här ansöker du

Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 30 juni 2022.

Du skickar ditt personliga brev och CV till hr@vafabmiljo.se

Skriv ”Miljöarbetare extrapersonal” i ämnesraden på mejlet.

Välkommen med din ansökan!

Om VafabMiljö 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite varje dag, brukar vi säga. 

olika verktyg

Insamling av begagnade och fungerande verktyg för återanvändning

Har du några gamla, fungerande verktyg hemma som du inte längre behöver men som kan komma till nytta för någon annan? Från och med onsdag 27 april startar vi ett pilotprojekt på Återbruket i Enköping och Hälla i Västerås, som går ut på att samla in gamla verktyg för återanvändning.

Det här kan du lämna:

 • Verktyg – (hammare, skruvmejslar, såg…)
 • Maskiner – (borrmaskin, slipmaskin…)
 • Trädgårdsredskap – (krattor, spadar, sopkvastar…)
 • Belysning – (bygglampor, strålkastare…)
 • Montering – (spikar, muttrar, gångjärn…)

De insamlade verktygen säljs sedan i den cirkulära järnhandeln Brukbar i Enköping. Mer information om den cirkulära järnhandeln hittar du på webben brukbar.nu

bild på ett bi som är på väg till en blomma

Sommarhämtning från fritidshus

Sommarhämtningen börjar vecka 18 eller 19 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Hämtningen pågår fram till vecka 38 eller 39.

Obs! Vi vill påminna om att vissa områden i Fagersta, Norberg och Köping har fått förändrade hämtningsdagar för sommarhämtning, enligt det brev du fått tidigare. Vill du veta vilken hämtningsdag du har kan du hitta det på vår webb på startsidan under ”Din hämtningsdag” genom att ange din adress.

Sopbilar med två fack

Ditt avfall hämtas med en sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. På så sätt blandas inte avfallet.

Ställ ut kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen. Tänk på att det måste vara minst 50 cm fritt utrymme runt om kärlen samt 4 m fritt utrymme ovanför kärlet för att tömningen ska ske utan problem.

Låt kärlet/kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

För dig som har abonnemang Källsorterat

Har du abonnemang Källsorterat innebär det att du sorterar ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare samt ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.

Har du ingen påshållare kan du hämta en sådan på Återbruket. Där kan du också hämta papperspåsar när de tar slut.

Latrinhämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka beroende på vilket abonnemang du valt. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan. Du kan också beställa budning året runt, då kontaktar du oss på kundservice@vafabmiljo.se eller på 021- 39 35 00.

Hämtningen utförs av vår entreprenör. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl.

Obs! Kom ihåg att märka ditt latrinkärl (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Tänk på det här vid latrinhämtning

 • Ställ ut latrinkärlet senast kl 6.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet
 • Latrinkärlet får bara innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, till exempel torv
 • Latrinkärlet måste vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt. Använd inte tejp eller säck kring kärlet då det försvårar hanteringen
 • Fyll inte kärlet för mycket. Det får max väga 15 kg
 •  Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon
framsidan på tidningen Cirkulera

Här kommer årets första Cirkulera

Visste du att det går att bygga hus av plastflaskor? Det är något som gymnasieeleven och UF-företagaren Alexandra har tagit fasta på – av plastflaskor förpackat med ren och torr plast kan återanvändbara byggblock, så kallade Ecobricks, tillverkas.

Läs mer om hur Alexandra gör skillnad för miljön på andra sidan jordklotet i vår kundtidning Cirkulera som delas ut 5-7 mars.

I tidningen kan du även läsa om framtidens Återbruk, matsvinn, smart sortering i hemmet och mycket mer.

Trevlig läsning!

slambrunn uppmärkt med en flagga

Nu tar vi över slamtömningen i Sala

Från och med 1 april ansvarar VafabMiljö för tömningen av enskilda avlopp samt tömning av fettavskiljare i Sala. Avloppsanläggningar töms minst en gång per år av vår entreprenör och du faktureras i efterhand. Det gäller även dig som tidigare bokat dina egna tömningar.

Fettavskiljare finns i bland annat restauranger och storkök och får bara tömmas av vår upphandlade entreprenör.

Om din anläggning kräver speciella tömningsanvisningar, tänk på att anvisningarna ska finnas tillgängliga på plats, så att chauffören kan tömma på ett korrekt sätt.

Akut tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare

Är du i behov av att tömma ditt enskilda avlopp eller fettavskiljare under kvällar och helger från och med
1 april kontaktar du vår entreprenör Swoosh på deras journummer 021-421 11 50.

Uppdatera dina uppgifter

För att vi ska kunna nå dig, gå gärna in och uppdatera dina uppgifter på vafabmiljo.se (startsidan).

Kontakta Sala kommun före 1 april 2022

För ärenden som gäller slam, kontaktar du Sala kommun på följande sätt:

Kontakta VafabMiljö efter 1 april

Om du behöver boka en extra tömning eller om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Här kan du läsa mer om hur slamtömningen fungerar.

Obs! Du som fastighetsägare – kom ihåg att informera dina hyresgäster som berörs av förändringen.

Vi hörs!

Risk för förseningar och fastfrysning

Vi har problem med att ta oss fram med våra sopbilar på landsbygden i hela VafabMiljö-regionen på grund av ishalka. Då vädret slagit om snabbt under de senaste dygnen finns även risk för att avfallet fryser fast i kärlen. I de områden vi ligger efter med sophämtningen gör vi ett nytt försök att tömma inom tre arbetsdagar, under förutsättning att det är skottat och sandat. Skaka gärna på kärlet och se till att påsarna inte fryser fast i det. Och låt kärlet stå kvar tills det har blivit tömt. Om kärlet är fullt ställ ut en säck så tar vi med den vid nästa ordinarie tömning. Vi ber dig att se till att det är skottat och sandat kring kärlen samt på vägar fram till kärl innan tömning. Tack för din förståelse!

Frågor och svar om halka

 • Varför kan alla andra stora fordon köra i halt väglag men inte sopbilen?

Våra fordon kan tömma uppemot 1200 kärl på en dag vilket medför över 500-600 stopp. Den sortens körning på sliriga, smala och osandade vägar i uppförsbacke likväl nedförsbacke, påverkar framkomligheten. Om chauffören bedömer att väglaget inte är farbart väljer vi att inte köra för att inte ta några onödiga risker som kan orsaka skada på förare, fordon eller egendom.

 • Varför har ni inte snökedjor?

Det är endast tillåtet att använda snökedjor upp till 50km/h och våra sopbilar åker på vägar med högre hastigheter än så. Vi har i stället monterat Onspot, ett system med automatiska snökedjor, på våra fordon, samt försett samtliga fordon med dubbdäck.
Läs mer om Onspot här: Hem – Onspot automatiska snökedjor

 • Säckar med sopor kan dra till sig djur – vad ska jag göra med mitt avfall tills ni tömmer?  

Vår målsättning är att göra ett nytt försök att tömma inom tre arbetsdagar. Försök att förvara säcken på ett ställe där djuren inte kan komma åt soporna. Om du valt extra säck tar vi med den vid nästa ordinarie tömning.

 • Varför blir det inte tömt? Det tömdes på gatan bredvid men inte här?

Det kan bero på flera saker;

 • Den andra gatan kan tillhöra en annan slinga som töms vid ett annat tillfälle
 • Andra förhållanden, till exempel halka eller vägarbete
 • Sopbilen är full och behöver tömmas, då kommer den tillbaka senare

Låt ditt kärl stå kvar tills det blivit tömt.

 • När kommer ni och hämtar mina sopor? Hur många försök gör ni?

Vi gör ett nytt försök inom tre arbetsdagar. Låt därför ditt kärl stå kvar tills det blivit tömt.

 • Nu är det plogat och sandat. Varför kommer ni inte?

Målsättningen är att göra ett nytt försök inom tre arbetsdagar. Låt ditt kärl stå kvar tills det blivit tömt.

 • Vilka säkerhetsregler gäller vid halt väglag? Är det upp till varje enskild chaufför att bestämma?
  • Om chauffören bedömer att väglaget inte är farbart väljer vi att inte köra för att inte ta några onödiga risker som kan orsaka skada på förare, fordon eller egendom. Vi jobbar alltid efter en bra arbetsmiljö vilket betyder att alla våra medarbetare ska ha rätt till en säker och trygg arbetsplats.
  • Alla våra chaufförer är utbildade och har ansvar för hur de framför sina fordon. De måste ha en YKB-utbildning (står för Yrkeskompetensbevis) som är en garanti för professionellt agerande.  Det är chauffören som gör bedömningen om vägen är farbar eller inte.
  • VafabMiljö ansvarar inte för vinterväghållning, det ligger på andra intressenter exempelvis kommunen, samfälligheter och andra vägföreningar.
förbundsdirektör Carina Färm

Carina Färm slutar som förbundsdirektör

Efter nio år som förbundsdirektör väljer Carina Färm att lämna VafabMiljö för nya utmaningar. Hennes kommande roll blir som förändringsledare med uppdrag att leda utvecklingen av det kommunala bolaget NODAVA som ansvarar för VA och avfall i tre kommuner. Carina slutar den sista februari och rekryteringsprocessen för en ny förbundsdirektör har startat.

Från 1 mars kommer Henrik Bengtsson vara tillförordnad Förbundsdirektör. Henrik är idag anställd på VafabMiljö som Avdelningschef för Produktion och tills en ny förbundsdirektör är på plats kommer han att ha båda rollerna.

Vi tackar Carina för hennes fina insatser på VafabMiljö där hon bland mycket annat varit en nyckelperson i förändringen från aktiebolag till att idag vara ett kommunalförbund med ansvar för avfallshanteringen i 12 kommuner. Stort lycka till, Carina!

Samtidigt välkomnar vi Henrik till sin nya roll och önskar honom lycka till i rollen som tillförordnad.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta förbundssekreterare Lena Fryksell Söderlund på lena.fryksell@vafabmiljo.se

sopbil på isig väg

Isiga vägar och fastfruset – se inslaget från SVT Nyheter

I ett inslag från SVT Nyheter berättar Johan Bäversten chaufför och Natalie Löfgren Miljöinformatör båda från VafabMiljö i Västerås, om problemen med sophämtningen under vintern.

Is på vägarna ställer till det för våra chaufförer när de ska tömma ditt avfall. När inte vägarna är sandade eller plogade ordentligt ute på landsbygden innebär det problem för sopbilen att ta sig fram. Föraren bestämmer själv om vägen är framkomlig eller inte. 

Så undviker du fastfruset avfall

I vinter har fastfrusna sopor och hala vägar orsakat stora problem för sophämtningen. Trots att sopbilen har varit på plats har avfall blivit kvar i tunnan för att det frusit fast. I SVT:s inslag delar Natalie med sig av sina bästa tips för att avfallet inte ska frysa fast i kärlet.

Se inslaget om isiga vägar här

Se inslaget om fastfruset här