bild på kvinna i infartskontrollen

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket

År 2020 skärptes kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall, bland annat med en skyldighet att rapportera in uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vår systemleverantör arbetar för fullt med att utveckla en tjänst som ska möjliggöra rapportering till det nya avfallsregistret från vårt system, och inväntar att Naturvårdsverket öppnar sin testmiljö för att kunna färdigställa tjänsten. Vi hoppas inom kort få testköra vår rapportering och därefter erbjuda en lösning där vi fungerar som ombud och sköter din rapportering till Naturvårdsverket.

Tveka inte att kontakta oss om du önskar mer information!

Kundservice
kundservice@vafabmiljo.se
021-39 35 00

Här kan du läsa mer om rapporteringskravet