trädgårdsavfall

Ris och grenar ska lämnas på Återbruket

Det bästa du kan göra med ris, kvistar och grenar är att kompostera det i din trädgård. Du slipper transporter och mullen kan användas till jordförbättring. Om du inte har någon hemkompost är du välkommen till Återbruket. Och du – kom ihåg att tömma säcken!

Varför kan jag inte lägga det i det bruna kärlet?

Det bruna kärlet är enbart till för matavfall. Ris, kvistar och grenar som läggs i det bruna kärlet ställer till problem för chauffören. Materialet fastnar i inkastluckan på sopbilen när kärlet töms. Det innebär att chauffören måste rensa inkastluckan manuellt.

Dessutom går innehållet i det bruna kärlet till biogasanläggningen i Västerås. Om ris, kvistar och grenar följer med ställer de till problem när vi gör biogas och biogödsel.

Tack för att du sorterar!