Varför måste jag tömma min slambrunn regelbundet?

Av miljöskäl är det viktigt att din brunn eller tank töms regelbundet. Annars finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen.