Tar ni emot giftiga, främmande och invasiva växter?

Ja, det går bra att lämna på återbruket. Dessa växter ska plastas in och slängas i behållaren Tapeter, Takpapp, Gummi. Meddela personal i samband med avlämnandet. Gäller framförallt blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros. Här kan du läsa mer om invasiva växter.