Risk för förseningar på grund av snö och halka

Kan jag slänga pappersförpackningar i den stora behållaren för wellpapp på återbruket?

Pappersförpackningar läggs i behållaren för pappersförpackningar. Skillnaden är att de pappersförpackningar som finns i Sverige idag går till återvinning genom FTI (Förpackningsinsamlingen) och blir till nya förpackningar. I den stora behållaren för wellpapp på återbruket lägger du endast wellpapp och stora kartonger. Wellpapp känns igen genom att det har ett vågigt mittenskikt. Anledning till varför de inte får blandas är att de har olika fiberstruktur.