Risk för förseningar på grund av snö och halka

Höjning av avfallstaxan 2023

Tid: 1 jan 00:00
- 31 jan 23:59

Plats:

På grund av utsläppsrätter för förbränning och ökade drivmedelskostnader höjer Vafabmiljö avfallstaxan med 3,5 procent för 2023. Det som allra mest påverkar taxehöjningen är förbränningen av restavfallet.

Linda Gårdstam
Avdelningschef Planering