Risk för förseningar på grund av snö och halka

Förseningar i sophämtningen på grund av halka

Tid: 26 dec 00:00
- 30 dec 23:59

Plats:

Just nu är det många hushåll i länet som inte har fått tömt. Det beror på den extrema halkan som gör att våra fordon inte kan ta sig fram på ett säkert sätt på osandade vägar.

Chaufförernas säkerhet går först och därför har många fått avbryta sophämtningen på flera håll i länet. Låt kärlen stå kvar om du inte fått tömt, vi gör nya försök under veckan.
Kom ihåg att:
  • Sanda och skotta fram till kärlen, även tillfartsvägar.
  • Sanda och skotta utanför miljöbodar och sopskåp.
Vi önskar dig en god fortsättning.